Hoá Học - Sinh hoc
00:08 NGÀY 17/08/2015
Giới thiệu tổ Hóa học - Sinh học - KTNN
TỔ HÓA – SINH – KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP       
   
          Tổ Hóa – Sinh - KTNN là một trong những tổ chuyên môn có nhiều thành tích, được đánh giá cao về công tác giảng dạy và tham gia phong trào của trường. Về nhân sự, tổ hiện có 17 giáo viên, trong đó có 10  giáo viên dạy Hóa học, 5 giáo viên dạy Sinh học, 2 giáo viên dạy Kỹ Thuật, trong đó có 9 giáo viên là Đảng viên.
 
1.      Một số thành tích của các cá nhân trong tổ
+ Có 1 giáo viên của tổ được phong tặng danh hiệu “ Nhà giáo ưu tú “
+ Có 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 7 giáo viên dạy giỏi cấp trường.
+ Có 4 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 4 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
+ Có 1 giáo viên được tặng bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo, 1 giáo viên được tặng bằng khen của TW Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 4 giáo viên được tặng bằng khen của UBND tỉnh, 7 giáo viên được tặng giấy khen của Sở giáo dục và Đào tạo và nhiều giấy khen khác,....
 
2.      Một số thành tích của tổ:
+ Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền.
+ Có Nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
+ Luôn có sản phẩm đạt giải trong các lần Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày hội công nghệ thông tin.
 
               Nhờ sự có mặt nhiều thế hệ, tổ kết hợp được sức trẻ, sự năng động cũng như bề dày kinh nghiệm của thầy cô lâu năm. Trong các năm học qua, các thành viên trong tổ đã có những đổi mới đáng kể về phương pháp giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đưa đến những biến chuyển tích cực về hiệu quả trong công tác giảng dạy. Tổ cũng đã tổ chức nhiều chuyên đề cho học sinh khối 10, khối 11 và khối 12. Bên cạnh đó, các thầy cô trong tổ cũng tham gia nhiệt tình các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, làm đồ dùng dạy học,...
 
THÔNG TIN GIÁO VIÊN TỔ
HÓA – SINH – KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
 
 
 

 

Họ và tên GV :                   PHẠM ĐỨC HIẾU
Ngày, tháng, năm sinh : 06 – 4 – 1971
Năm vào ngành : 1993
Địa chỉ email : pdhieukg@gmail.com
Số điện thoại : 0947 33 30 77
Trình độ chuyên môn : Cử nhân
Chuyên ngành : Hóa Học
Chức vụ : Tổ trưởng chuyên môn
GV dạy giỏi :  
Huân chương, huy chương :  
Chiến sĩ thi đua :  
Bằng khen, giấy khen : Bằng khen UBND tỉnh, giấy khen sở Giáo dục & Đào tạo,..
 
 
 

 

Họ và tên GV :                  
NGUYỄN VĂN TIẾN
Ngày, tháng, năm sinh :
09 – 01 – 1964
Năm vào ngành :
1986
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0946 88 11 77
Trình độ chuyên môn :
Cử nhân
Chuyên ngành :
Sinh Học
Chức vụ :
Tổ phó chuyên môn
GV dạy giỏi :
 
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
 
Bằng khen, giấy khen :
Bằng khen UBND tỉnh, giấy khen sở Giáo dục & Đào tạo,..
 
 
 

 

Họ và tên GV :                 
BÙI THỊ CHI
Ngày, tháng, năm sinh :
09 – 11 – 1970
Năm vào ngành :
1992
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0913 81 99 29
Trình độ chuyên môn :
Cử nhân
Chuyên ngành :
Hóa Học
Chức vụ :
Tổ phó chuyên môn - Chi ủy viên chi bộ 1
GV dạy giỏi :
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Bằng khen, giấy khen :
Bằng khen UBND tỉnh, giấy khen sở Giáo dục & Đào tạo,..
 
 
 

 

Họ và tên GV :                  
NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
Ngày, tháng, năm sinh :
01 – 11 – 1968
Năm vào ngành :
1993
Địa chỉ email :
Số điện thoại
0919 72 26 70
Trình độ chuyên môn :
Cử nhân
Chuyên ngành :
Hóa Học
Chức vụ :
 
GV dạy giỏi :
Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
 
Bằng khen, giấy khen :
Giấy khen sở Giáo dục & Đào tạo
 
 
 

 

Họ và tên GV :                 
VÕ THỊ MỸ LINH
Ngày, tháng, năm sinh :
07 – 4 – 1971
Năm vào ngành :
1995
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0919 07 45 94
Trình độ chuyên môn :
Cử nhân
Chuyên ngành :
Hóa Học
Chức vụ :
 
GV dạy giỏi :
 
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
 
Bằng khen, giấy khen :
Giấy khen sở Giáo dục & Đào tạo
 
 
 

 

Họ và tên GV :                  
NGUYỄN THỊ THANH
Ngày, tháng, năm sinh :
15 – 3 – 1972
Năm vào ngành :
1994
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0919 12 34 22
Trình độ chuyên môn :
Cử nhân
Chuyên ngành :
Hóa Học
Chức vụ :
 
GV dạy giỏi :
Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
 
Bằng khen, giấy khen :
Giấy khen sở Giáo dục & Đào tạo
 
 
 

 

Họ và tên GV :                  
PHẠM ĐỨC LÀNH
Ngày, tháng, năm sinh :
12 – 5 – 1977
Năm vào ngành :
2000
Địa chỉ email :
Pdlanh.ntt@gmail.com
Số điện thoại :
0988 41 13 74
Trình độ chuyên môn :
Thạc sĩ
Chuyên ngành :
Hóa Học
Chức vụ :
 
GV dạy giỏi :
Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
Chiến sĩ thi đua cơ sở
Bằng khen, giấy khen :
Bằng khen UBND tỉnh, giấy khen sở Giáo dục & Đào tạo,..
 
 

 

Họ và tên GV :                 
LÂM QUỐC VIỆT
Ngày, tháng, năm sinh :
28 – 7 – 1982
Năm vào ngành :
2004
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0939 90 54 45
Trình độ chuyên môn :
Cử nhân
Chuyên ngành :
Hóa Học
Chức vụ :
Phó bí thư Đoàn trường
GV dạy giỏi :
Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
Chiến sĩ thi đua cơ sở
Bằng khen, giấy khen :
Bằng khen UBND tỉnh, giấy khen sở Giáo dục & Đào tạo,..
 
 
 

 

Họ và tên GV :                  
THÁI HOÀNG TÂN
Ngày, tháng, năm sinh :
17 – 08 – 1991
Năm vào ngành :
2014
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
016 65 89 03 78
Trình độ chuyên môn :
Cử nhân
Chuyên ngành :
Hóa Học
Chức vụ :
 
GV dạy giỏi :
 
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
 
Bằng khen, giấy khen :
 
 
 
 

 

Họ và tên GV :                  
LÊ THỊ NGỌC ĐANG
Ngày, tháng, năm sinh :
15 – 5 – 1989
Năm vào ngành :
2014
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0975 96 16 60
Trình độ chuyên môn :
Cử nhân
Chuyên ngành :
Hóa Học
Chức vụ :
 
GV dạy giỏi :
 
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
 
Bằng khen, giấy khen :
 
 
 
 

 

Họ và tên GV :                  
NGUYỄN THỊ SÁU
Ngày, tháng, năm sinh :
03 – 3 – 1966
Năm vào ngành :
1989
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0949 67 79 85
Trình độ chuyên môn :
Cử nhân
Chuyên ngành :
Sinh Học
Chức vụ :
 
GV dạy giỏi :
 
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Bằng khen, giấy khen :
 
 
 
 

 

Họ và tên GV :                  
TRẦN THỊ LÀI
Ngày, tháng, năm sinh :
26 – 2 – 1972
Năm vào ngành :
1995
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0985 35 76 50
Trình độ chuyên môn :
Cử nhân
Chuyên ngành :
Sinh Học
Chức vụ :
 
GV dạy giỏi :
Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
Chiến sĩ thi đua cơ sở
Bằng khen, giấy khen :
 
 
 
 

 

Họ và tên GV :                  
PHAN THỊ HỒNG LOAN
Ngày, tháng, năm sinh :
29 – 6 – 1977
Năm vào ngành :
2000
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0946 32 08 37
Trình độ chuyên môn :
Cử nhân
Chuyên ngành :
Sinh Học
Chức vụ :
Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ
GV dạy giỏi :
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Bằng khen, giấy khen
 
 
 
 

 

Họ và tên GV  :                
NGUYỄN THÀNH DŨNG
Ngày, tháng, năm sinh :
04 – 1 – 1981
Năm vào ngành :
2002
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0919 82 77 82
Trình độ chuyên môn :
Thạc sĩ
Chuyên ngành :
Công nghệ sinh học
Chức vụ :
Bí thư Đoàn trường - Phó bí thư chi bộ 1
GV dạy giỏi :
Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Huân chương, huy chương :
Huy chương vì thế hệ trẻ
Chiến sĩ thi đua :
Chiến sĩ thi đua cơ sở
Bằng khen, giấy khen :
Bằng khen TW Đoàn, Bằng khen UBND tỉnh, giấy khen sở Giáo dục & Đào tạo,..
 
 
 

 

Họ và tên GV :                  
NGUYỄN PHI VÂN
Ngày, tháng, năm sinh :
11 – 5 – 1965
Năm vào ngành :
1995
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0919 20 92 92
Trình độ chuyên môn :
Kỹ sư
Chuyên ngành :
Trồng trọt
Chức vụ :
 
GV dạy giỏi :
Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
 
Bằng khen, giấy khen :
 
 
 
 

 

Họ và tên GV :                  
TRẦN THỊ THIÊN DIỄM
Ngày, tháng, năm sinh :
 
Năm vào ngành :
1996
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
0977 34 02 95
Trình độ chuyên môn :
Kỹ sư
Chuyên ngành :
Kỹ thuật nông nghiệp
Chức vụ :
 
GV dạy giỏi :
Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Huân chương, huy chương :
 
Chiến sĩ thi đua :
 
Bằng khen, giấy khen :
Bằng khen UBND tỉnh, giấy khen sở Giáo dục & Đào tạo,..
 
 

Bài viết cùng chủ đề