giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Sử - Địa - GDCD
00:08 NGÀY 17/08/2015
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Học sinh giỏi vòng tỉnh năm học 2015 - 2016, Nhóm Lịch sử đã tiến hành thành lập các đội tuyển ở khối lớp 10, 11 và xây dựng Kế hoạch tiến hành bồi dưỡng.


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH ĐỘI TUYỂN  HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 VÀ LỚP 11

TỪ TUẦN 12 ĐẾN TUẦN 35 (22 TUẦN)

I. Mục đích:

      - Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2014 - 2015 của trường THPT Nguyễn Trung Trực         

      - Qua bồi dưỡng và xét tuyển, chọn những học sinh có năng khiếu vào đội tuyển học sinh giỏi lớp 11 và lớp 10.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1.     Thời gian:Bắt đầu từ tháng 28/10/2014 đến 14/5/2015. Học chiều thứ ba và chiều thứ năm (tuần nào trường họp thì học vào chủ nhật)

2.     Địa điểm:trường THPT Nguyễn Trung Trực

3.     Thành phần:

      - Giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch Sử : Cô Lý Ngọc Trinh và Cô Nguyễn Thị Lan Mai

      - Đội tuyển học sinh giỏi bộ môn Lịch Sử: 11 HS lớp 11 (theo danh sách duyệt của BGH và có bổ sung thêm) và 8HS lớp 10 (mới tuyển)

III. Nội dung, hình thức tổ chức bồi dưỡng:

1.     Nội dung:

-         Chương trình Lịch Sử Thế giới cổ đại -> LSTG hiện đại

-         Chương trình Lịch Sử Việt Nam từ nguyên thủy -> đầu thế kỉ XX

2.     Tổ chức thực hiện:

-         Ôn tập cho học sinh nắm các kiến thức cơ bản

-         Sưu tầm tài liệu cho học sinh nghiên cứu, tham khảo

-         Sưu tầm các đề thi, giải đáp đề thi và tổ chức cho học sinh thi thử.

IV. Kế hoạch thời gian bồi dưỡng học sinh đội tuyển học sinh giỏi khối 11 và khối 10

 

Tuần

Thời gian

Nội dung kiến thức

Người thức hiện

 

 

 12

 

 

28/10

- Chương I. Xã hội cổ đại

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

30/10

- Chương II. Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á thời phong kiến

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

   

 

13

 

4/11

- Chương III. Tây Âu thời trung đại

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

6/11

- Chương III. Tây Âu thời trung đại

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

 

    14

 

11/11

- Chương I. VN thời nguyên thủy đến TK X

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

13/11

- Chương II. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

 15

 

18/11

- Chương III. Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

22/11

- Chương IV. Việt Nam nữa đầu thế kỉ XIX

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

 

 

 16

 

25/11

- Chương I. Các cuộc cách mạng tư sản (giữa thế kỉ XVI – XVIII) (tiếp theo)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

27/11

- Chương II. Các nước Âu – Mĩ (đầu thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

 

17

2/12

- Chương II. Các nước Âu – Mĩ (đầu thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)  (tiếp theo)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

4/12

- Chương III. Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

 

 

18

 

9/12

-Chương III. Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) (tiếp theo)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

11/12

- Chương IV. Các nước Châu Á (từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

 

 

    19

 

30/12

- Chương IV. Các nước Châu Á (từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) (tiếp theo)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

3/1

- Chương V. Các nước Châu Phi và Mĩ -latinh thời cận đại

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

20

6/1

- Chương VI. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 –1916)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

8/1

Kiểm tra chất lượng, đánh giá tình hình học tập của học sinh

Lý Ngọc Trinh

 

 

21

13/1

Chương I.Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỉ19

- Việt Nam  trước nguy cơ bị Pháp xâm lược

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

15/1

- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

 

22

20/1

- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884) (tiếp theo)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

22/1

- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884) (tiếp theo)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

23

27/1

- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884) (tiếp theo)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

29/1

-  Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

 - Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

24

3/2

- Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối TK 19

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

5/2

Kiểm tra chất lượng, đánh giá tình hình học tập của học sinh

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

25

3/3

- Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921- 41)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

5/3

- Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921-1941)

Lý Ngọc Trinh

26

10/3

- Các nước TBCN giữa 2 cuộc CTTG (1918-1939)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

12/3

Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

27

17/3

Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

19/3

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

28

24/3

Các nước Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

26/3

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

 

 

29

31/3

- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) tt

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Lý Ngọc Trinh

 

 

2/4

Kiểm tra chất lượng, đánh giá tình hình học tập của học sinh

Lý Ngọc Trinh

 

 

30

7/4

- Việt Nam trước nguy cơ bị Pháp xâm lược

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

9/4

- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

31

14/4

- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) tt

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

16/4

- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) tt

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

32

21/4

- Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

23/4

- Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

33

28/4

- Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX (tt)

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

2/5

- Sự chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

34

5/5

- Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết CTTGI

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

7/5

- Việt Nam trong những năm chiến tranh TGI

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

35

12/5

- Sự khởi đầu của khuynh hướng cứu nước mới trong PTGPDT ở Việt Nam.

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài..

Nguyễn Thị Lan Mai

14/5

Kiểm tra chất lượng, đánh giá tình hình học tập của học sinh

Nguyễn Thị Lan Mai

 

 

         GHI CHÚ:Nếu thời gian dạy trùng với lịch họp, sinh hoạt chuyên môn sẽ dạy vào ngày chủ nhật.                                               

DUYỆT CỦA BAN GÁM HIỆU                                            NHÓM TRƯỞNG

                                                                                   Lý Ngọc Trinh

 

 

DANH SÁCH ĐỘI BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI   MÔN SỬ LỚP 11 NĂM HỌC 2014 – 2015

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

Điện thoại

1

Trần Phan Thế Hiển

11A4

01882718584

2

Trần Hoàng Khiêm

11CB4

0946769495

3

Trần Thị Mỹ

11C

01868792393

4

Nguyễn Kim Quyền

11A3

01864901716

5

Huỳnh Kim Thảo

11C

0943955681

6

Phan Hoài Thương

11B

01664288030

7

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

11CB3

01864477512

8

Quách Thảo Như

11D2

01266910026

9

Hàn Thị Kiều Thương

11B

01275586419

10

Phạm Thiên Lãm

11A4

01864232526

11

Nguyễn Chúc Ngân

11CB2

0948547499

Danh sách này có 11 học sinh

 

DANH SÁCH ĐỘI BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI  MÔN SỬ  LỚP 10 NĂM HỌC 2014 - 2015

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

Điện thoại

1

Tô Lan Phương

10 văn

01688707554

2

Nguyễn Phan Mai Hoa

10 văn

01224095822

3

Châu Tú Uyên

10 văn

01866425464

4

Hà Thị Mỹ Phụng

10 văn

0924602497

5

Đoàn Nhựt Anh

10 văn

01884154939

6

Đặng Anh Thư

10 văn

0925316385

7

Nguyễn SoNal

10 văn

0919805267

8

Trịnh Ngô Thu Hương

10 văn

 

Danh sách này có 8 học sinh                                               

                                                                                       Rạch Giá, ngày 30 tháng 9 năm 2014

                                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                                 Lý Ngọc Trinh

Bài viết cùng chủ đề