giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Giới thiệu sách mới
00:08 NGÀY 17/08/2015
THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ

 Lời giới thiệu:

 

          Trong thời kỳ CNH - HĐH nhu cầu thông tin rất cần thiết cho con người. Cùng với những phương tiện thông tin như: Internet; Công nghệ nghe nhìn; Truyền thông; Sách, báo;… Trong đó, sách báo đóng vai trò rất lớn trong việc đưa những thông tin bổ ích, quan trọng đến với đông đảo bạn đọc, đặc biệt là với lứa tuổi học sinh và đội ngũ trí thức.

          Chính vì thế, Thư viện trường THPT Nguyễn Trung Trực đã tiến hành biên soạn Thư mục chuyên đề theo từng môn học và cuốn Quý I năm học 2014 - 2015 là cuốn “Thư mục chuyên đề môn Sinh học”.

          Sinh học cũng là một trong những môn học được học sinh ưa thích và tìm tòi đọc trong thư viện. Về cơ cấu, chỉ có một môn loại chính (57) và nhiều môn loại phụ được biên soạn dựa trên chương trình VEMIS. Thư mục được biên soạn theo trình tự chữ cái tên Tác giả: gồm 36 tác giả và 52 tên sách. Hy vọng sẽ giúp ích trong quá trình tìm kiếm tư liệu, nghiên cứu của giáo viên và học sinh trong trường THPT Nguyễn Trung Trực.

Mong được sự đóng góp của quý bạn đọc.

THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

 

         

 

 

          1/ CAO GIA NỨC

                   Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 / Cao Gia Nức. - Tái bản lần 1. - Cần Thơ : Giáo dục, 2008. - 183tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 20000đ

                   STK.57          

                   C108GI + C125H

          2/ CHU VĂN MÃN

                   Tư liệu Sinh học 12 / Chu Văn Mãn và Vũ Trung Tạng. - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 232tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 28700đ

                   STK.57          

                   CH500GI + T550L

          3/  ĐÀO NHƯ PHÚ

                   Thí nghiệm thực hành Sinh học ở trường THPT / Đào Như Phú. - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục, 1998. - 239tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 12600đ

                   STK.57          

                   Đ108NH + TH300NGH

          4/ ĐỖ MẠNH HÙNG

                   Tuyển chọn câu hỏi Sinh học 10, 11, 12 / Đỗ Mạnh Hùng. - Tái bản lần 2. - H. : Giáo dục, 2005. - 255tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 16000đ

                   STK.57          

                   Đ450M + T527CH

          5/ ĐỖ THU HÒA

                   Ôn luyện kiến thức - Luyện kĩ năng Sinh học 10 / Đỗ Thu Hòa và Nguyễn Thị Hồng. - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 168tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 17500đ

                   STK.57          

                             Đ450TH + 454L

          6/ ĐỖ THU HÒA

                   Thực hành trắc nghiệm Sinh học 10 / Đỗ Thu Hòa và Nguyễn Thị Hồng, Lê Hoàng Ninh. - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 126tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 14000đ

                   STK.57          

                   Đ450TH + TH552H

          7/ ĐỖ THU HÒA

                   Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Sinh học THPT / Đỗ Thu Hòa và Ngô Mai Hương. - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 282tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 32000đ

                   STK.57          

                   Đ450TH + T527T

          8/ HỒNG ĐỨC

                   Sinh vật tri thức vàng cho em / Hồng Đức. - Tái bản lần 1. - H. : Văn hóa thông tin, 2009. - 160tr. ; 20.5cm.

                   Giá tiền: 36000đ

                   STK.57          

                   H455Đ + S312V

          9/ HUỲNH QUỐC THÀNH

                   Các dạng toán và phương pháp giải bài tập trắc ngiệm Sinh học 12 / Hùynh Quốc Thành. - Tái bản lần 1. - Đà Nẵng : Giáo dục, 2008. - 271tr. ; 24cm. (Phần các quy luật di truyền).

                   Giá tiền: 33500đ

                   STK.57          

                   H531QU + C101D

          10/ HUỲNH QUỐC THÀNH

                   Lí thuyết và bài tập tự luận Sinh học 11 và 12 / Hùynh Quốc Thành. - Tái bản lần 1. - TP.HCM. : Đại học Sư phạm, 2006. - 359tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 39000đ

                   STK.57          

                   H531QU + L300TH

          11/ HUỲNH QUỐC THÀNH

                   Lí thuyết và bài tập tự luận Sinh học / Hùynh Quốc Thành. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc Gia, 2005. - 215tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 22000đ

                   STK.57          

                   H531QU + L300TH

          12/ HUỲNH QUỐC KHÁNH

                   Ôn luyện trắc nghiệm Sinh học 12 / Huỳnh Quốc Khánh. - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 267tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 34000đ

                   STK.57          

                   H531V + 454L

          13/ KIỀU LIÊN

                   Sinh học lí thú / Kiều Liên và Cao Thụy, Phạm Bình Quyền . - Tái bản lần 1. - H. : Văn hóa thông tin, 2005. - 303tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 35000đ

                   STK.57          

                    K309L + S312H

          14/ LÊ HOÀNG NINH (CHỦ BIÊN)

                   Ôn kiến thức - Luyện kĩ năng Sinh học 11 / Lê Hoàng Ninh (chủ biên) và Đỗ Thu Hòa. - 1. - H. : Giáo dục, 2007. - 167tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 17000đ

                   STK.57          

                   L250H + 454K

          15/  LÊ NGỌC ĐIỆP

                             Câu hỏi và bài tập chọn lọc Sinh học 11 / Lê Hồng Điệp. - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 149tr. ; 24cm. - (Sách dự thi “Cuộc thi viết sách bài tập và SGK”).

                   Giá tiền: 15600đ

                   STK.57

                   L250H + C125H

          16/ LÊ NGỌC LẬP (CHỦ BIÊN)

                   Thực hành Sinh học 10 / Lê Ngọc Lập (chủ biên) . - Tái bản lần 1. - H. Giáo dục, 2007. - 1127tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 11200đ

                   STK.57          

                   L250NG + TH552H

          17/ LÊ NGỌC LẬP (CHỦ BIÊN)

                   Thực hành Sinh học 11 / Lê Ngọc Lập (chủ biên) và Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thùy Linh,…. - 1. - H. : Giáo dục, 2007. - 160tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 17500đ

                   STK.57          

                   L250NG + TH513H

          18/ LÊ QUANG LONG

                   Đồng hồ Sinh học / Lê Quang Long. - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục, 2009. - 104tr. ; 20.3cm.

                   Giá tiền: 13000đ

                   STK.57          

                   L250QU + Đ455H

          19/  NGÔ VĂN HƯNG

                             Bài tập chọn lọc Sinh học 11 (CB và NC) / Ngô Văn Hưng (Chủ biên). - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 207tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 25000đ

                   STK.57

                   NG450V + B103T

          20/  NGÔ VĂN HƯNG (CHỦ BIÊN)

                   Câu hỏi và BT chọn lọc bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 11 / Ngô Văn Hưng (chủ biên) và Nguyễn Trần Sa Giang, Dương Thanh Nga,… . - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 228tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 32000đ

                   STK.57          

                   NG450V + C125H

                   21/ NGÔ VĂN HƯNG

                   Hướng dẫn ôn thi TN THPT môn Sinh học (2013 - 2014) / Ngô Văn Hưng (chủ biên) và Phan Thanh Phương, Nguyễn Tất Thắng. - Tái bản lần 4. - H. Giáo dục, 2014. - 156tr. ; 24cm.

                    Giá tiền: 25000đ

                   STK.57

                   NG450V + H

          22/ NGUYỄN DUY MINH

                   Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ môn Sinh học 10 / Nguyễn Duy Minh (chủ biên) và Nguyễn Thị Hồng. - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 175tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 23400đ

                   STK.57          

                   NG527V + K304TR

23/ NGUYỄN DUY MINH

                    Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ môn Sinh học 11 / Nguyễn Duy Minh (chủ biên) và Cao Xuân Phan. - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 192tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 25500đ

                   STK.57          

                   NG527V + K304TR

          24/ NGUYỄN ĐỨC THÀNH

                   Rèn luyện kĩ năng Sinh học 10 (Cb và NC) = Rèn luyện kĩ năng Sinh học 10 / Nguyễn Đức Thành và Trần Thị Thanh Bình, Lê Hồng Diệp. - 1. - H. : Giáo dục, 2007. - 239tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 22900đ

                   STK.57          

                   NG527V + R203L

          25/ NGUYỄN LÂN DŨNG

                   Hỏi đáp về thế giới vi sinh vật / Nguyễn Lân Dũng. - Tái bàn lần 1. - H. : Giáo dục, 2006. - 151tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 15500đ

                   STK.57          

                   NG527L + H428Đ

          26/ NGUYỄN MAI LÊ

                   Giải bài tập Sinh học 12 NC / Nguyễn Mai Lê và Vũ Hồng Anh, Phan Thu Hà. - Tái bàn lần 1. - H. : Hà nội, 2008. - 142tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 25000đ

                   STK.57          

                   NG527M + GI103B

          27/ NGUYỄN NHƯ HIỀN (CHỦ BIÊN)

                   Học sinh học qua các câu hỏi trắc nghiệm / Nguyễn Như Hiền (chủ biên) và Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. - Tái bàn lần 1. - H. : Giáo dục, 2009. - 446tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 40000đ

                   STK.57          

                   NG527NH + H419S

          28/ NGUYỄN PHÚC

                   Củng cố kiến thức và BT thực hành Sinh học 11 / Nguyễn Phúc và Đinh Thị Sơn. - Tái bàn lần 1. - H. : Giáo dục, 2009. - 144tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 16500đ

                   STK.57          

                   NG527PH + C513C

          29/ NGUYỄN QUANG VINH

                   Hướng dẫn học và ôn tập Sinh học 11 NC / Nguyễn Quang Vinh và Vũ Văn Vụ. - 1. - H. : Giáo dục, 2007. - 104tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 12000đ

                   STK.57          

                   NG527Qu + H561D

          30/ NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

                   Thực tập Sinh học tế bào / Nguyễn Thị Ngọc Lan. - Tái bàn lần 1. - TPHCM. : Giáo dục, 1996. - 30tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 000đ

                   STK.57          

                   NG527TH + TH552T    

          31/ NGUYỄN THỊ THANH DIỄM

                   Trắc nghiệm Sinh học (CB và NC) T.1 / Nguyễn Thị Thanh Diễm và Nguyễn Thị Thúy Nhàn. - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 155tr. ; 24cm. (Sinh học tế bào).

                   Giá tiền: 20800đ

                   STK.57          

                   NG527TH + TR113NGH

          32/  NGUYỄN THU HÒA

                    Bài tập trắc nghiệm Di truyền và Tiến hóa / Nguyễn Thu Hòa và Phạm Hữu Hoan. - 1. - H. : Giáo dục, 2007. - 148tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 16000đ

                   STK.57          

                   NG527TH + B103T

          33/ NGUYỄN VĂN CHUNG

                   Đề luyện thi tuyển sinh Sinh học / Nguyễn VănChung. - Tái bàn lần 2. - H. : Hà nội, 2003. - 142tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 7500đ

                   STK.57          

                   NG527V + Đ250L

          34/ NGUYỄN VĂN TƯ (CHỦ BIÊN)

                   Hỏi đáp Sinh học 11 / Nguyễn Văn Tư (chủ biên) và Nguyễn Thu Huyền, Trương Đức Kiên. - Tái bàn lần 1. - H. : Giáo dục, 2009. - 119tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 15500đ

                   STK.57          

                   NG527V + H428Đ

          35/ NGUYỄN VIẾT NHÂN

                   Trắc nghiệm Sinh học / Nguyễn Viết Nhân. - Tái bàn lần 1. - H. : Giáo dục, 2001. - 273tr. ; 20.5cm. (BDHSG và luyện thi đại dọc)

                   Giá tiền: 16000đ

                   STK.57          

                   NG527V + TR113NGH

          36/ PHẠM THÀNH HỔ

                   Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học THPT / Phạm Văn Hổ và Ngô Giang Liên. - Tái bàn lần 1. - H. : Giáo dục, 2011. - 192tr. ; 24cm. (Sinh học tế bào)

                   Giá tiền: 35000đ

                   STK.57          

                   PH104TH + B452D

          37/ PHẠM THỊ TRÂN CHÂU

                   Công nghệ Sinh học / Phạm Thị Trân Châu và Phan Tuấn Nghĩa. - Tái bàn lần 2. - H. : Giáo dục, 2009. - 195tr. ; 27cm. (T.3 Enzyme và ứng dụng)

                   Giá tiền: 29000đ

                   STK.57          

                   PH104TH + C455NGH

          38/ PHẠM VĂN LẬP

                   Luyện thi trắc nghiệm Sinh học THPT / Phạm Văn Lập và Đỗ Lê Thăng. - Tái bàn lần 1. - H. : Giáo dục, 2009. - 171tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 21800đ

                   STK.57          

                   PH104TV+ L527TH

          39/  TRẦN NGỌC DANH

                             Bài tập sinh thái cơ bản / Trần Ngọc Danh. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 2007. - 100tr. ; 24cm.

                    Giá tiền: 11500đ

                    STK.57

                    TR121NG + B103T

          40/ TRẦN NGỌC DANH (CHỦ BIÊN)

                   Luyện tập và NC kiến thức Sinh học 10 / Trần Ngọc Danh (chủ biên) và Đỗ Ngọc Ẩn, Lại Thị Phương Ánh. - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 207tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 29000đ

                   STK.57          

                   TR121NG + L527T

          41/  TRẦN NGỌC DANH (CHỦ BIÊN)

                   Luyện tập và NC kiến thức Sinh học 11 / Trần Ngọc Danh (chủ biên) và Đỗ Ngọc Ẩn. - 1. - H. : Giáo dục, 2007. - 164tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 17500đ

                   STK.57          

                   TR121NG + L527T       

          42/ TRẦN NGỌC OANH

                   Hỏi đáp Sinh học 10 / Trần Ngọc Oanh (Chủ biên) và Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thu Huyền. - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục, 2007. - 107tr. ; 24cm.

                    Giá tiền: 10800đ

                   STK.57

                   TR121NG + H428Đ 

          43/ TRẦN THỊ PHƯƠNG (CHỦ BIÊN)

                   Hỏi đáp Sinh học 12 / Trần Thị Phương (chủ biên) và Nguyễn Thu Huyền. - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 119tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 20200đ

                   STK.57          

                   TR121TH + H428Đ

          44/ TRẦN VĂN KIÊN

                   Luyện tập trắc nghiệm Sinh học 11 / Trần Văn Kiên. - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 168tr. ; 24cm. - (Sách dự thi “Cuộc thi viết sách bài tập và SGK”).

                   Giá tiền: 23000đ

                   STK.57          

                   TR121V + L527T

          45/ TRỊNH NGUYÊN GIAO

                   Lí thuyết va bài tập Sinh học 11 / Trịnh Nguyên Giao. - 1. - H. : Giáo dục, 2007. - 17tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 21000đ

                   STK.57          

                   TR312V + L300TH

          46/ TRỊNH NGUYÊN GIAO

                   Lí thuyết và bài tập Sinh học 12 / Trịnh Nguyên Giao. - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 291tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 36000đ

                   STK.57          

                   TR312NG + L300TH

          47/ VŨ ĐỨC LƯU

                             Bài tập chọn lọc Sinh học 10 / Vũ Đức Lưu. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 2007. - 112tr. ; 24cm. - (Sách dự thi “Cuộc thi viết sách bài tập và SGK”).

                   Giá tiền: 13000đ

                   STK.57

                   V500Đ + B103T

          48/ VŨ ĐỨC LƯU (CHỦ BIÊN)

                   Bài tập chọn lọc Sinh học 11 / Vũ Đức Lưu (chủ biên) và Vũ Lưu Phương, Vũ Bích Ngọc. - 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 304tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 29000đ

                   STK.57          

                   V500Đ + B103T

          49/ VŨ ĐỨC LƯU

                   Hướng dẫn học và ôn tập Sinh học 10 NC / Vũ Đức Lưu và Ngô Văn Hưng. - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục, 2007. - 99tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 10000đ

                    STK.57          

                   V500Đ + H561D

          50/ VŨ VĂN VỤ

                   Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học THPT / Vũ Văn Vụ. - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục, 2011. - 200tr. ; 24cm. (Sinh lí học thực vật).

                   Giá tiền: 35000đ

                   STK.58          

                   V500V + B452D

          51/ VŨ VĂN VỤ

                   Tài liệu chuyên Sinh học THPT / Vũ Văn Vụ và Đỗ Mạnh Hùng. - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục, 2011. - 148tr. ; 24cm. (Sinh lí học thực vật).

                   Giá tiền: 26000đ

                   STK.57          

                   V500V + T500L

          52/ VŨ VĂN VỤ

                   Tư liệu Sinh học 11 / Vũ Văn Vụ và Nguyễn Quang Vinh. - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 184tr. ; 24cm.

                   Giá tiền: 23000đ

                   STK.57          

                   V500V + T550L

 

BẢNG TRA CHỮ CÁI TÊN TÁC GIẢ

STT

TÊN TÁC GIẢ

TRANG

STT TÀI LIỆU

GHI CHÚ

 

1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

C

Cao Gia Nức

ChuVăn Mãn

Đ

Đào Như Phú

Đỗ Mạnh Hùng

Đỗ Thu Hòa

H

Hồng Đức

Huỳnh Quốc Thành

K

Kiều Liên

L

Lê Hoàng Ninh

Lê Ngọc Điệp

Lê Ngọc Lập

Lê Quang Long

N

Ngô Văn Hùng

Nguyễn Duy Minh

Nguyễn Đức Thành

Nguyễn Lân Dũng

Nguyễn Mai Lê

Nguyễn Như Hiền

Nguyễn Phúc

Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nguyễn Thị Thanh Diễm

Nguyễn Thu Hòa

Nguyễn Văn Chung

Nguyễn Văn Tư

Nguyễn Viết Nhân

P

Phạm Thành Hổ

Phạm Thị Trân Châu

Phạm Văn Lập

 

T

Trần Ngọc Danh

Trần Ngọc Oanh

Trần Thị Phương

Trần Văn Kiên

Trịnh Nguyên Giao

V

Vũ Đức Lưu

Vũ Văn Vụ

 

2

2

 

2

2

2, 3

 

3

3

 

4

 

4

4

4

4

 

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

 

7

8

8

 

 

8

8

9

9

9

 

9, 10

10

 

1

2

 

3

4

5,6,7

 

8

9, 10, 11, 12

 

13

 

14

15

16, 17

18

 

19, 20, 21

22, 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

36

37

38

 

 

39,40,42

41

43

44

45, 46

 

47, 48, 49

50, 51, 52

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề