Tin Công đoàn
00:08 NGÀY 17/08/2015
Học tập và làm theo Bác Hồ là hoạt động thường xuyên, liên tục
(GD&TĐ) - Hôm nay, 12-12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động tổ chức.
HN toàn quốc TK 4 năm CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" :
Học tập và làm theo Bác Hồ là hoạt động thường xuyên, liên tục

(GD&TĐ) - Hôm nay, 12-12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động tổ chức.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương CVĐ; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ… cùng hơn 600 đại biểu đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cả nước dự Hội nghị.

zx
Chương trình biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật tiêu  biểu  hưởng  ứng  Cuộc  vận  động

Báo cáo tổng kết do đồng chí Tô Huy Rứa trình bày khẳng định: Qua 4 năm triển khai, cuộc vận động đã tạo ra chuyển biến rõ nét về nhận thức trong Đảng, trong xã hội về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh như: “Trung với nước, hiếu với dân”, “Yêu thương con người, sống có nghĩa có tình”, “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”… được cả xã hội thừa nhận và quý trọng, xem đó là những phẩm chất tiêu biểu của con người Việt Nam.

Cuộc vận động ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với các chương trình, phong trào đang được triển khai, như: Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Xóa đói giảm nghèo; Thanh niên tình nguyện... do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, địa phương phát động.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo trung ương cho thấy, có 84% người được hỏi đánh giá cuộc vận động đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu kết luận Hội nghị
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói, cách đây hơn 4 năm, tại lễ kỷ niệm lần thứ 77 ngày thành lập Đảng (3/2/2007), Đảng ta đã phát động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đây là một quyết định đúng đắn, cần thiết, phù hợp giữa ý đảng lòng dân, thể hiện tình cảm kính trọng, biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu, nguyện kế thừa, phát huy di sản tư tưởng, tấm gương đạo đức vô giá mà Người để lại.

Qua mỗi năm, CVĐ được triển khai theo một chủ đề thiết thực, nội dung phong phú, bổ ích, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các bộ, ngành từ Trung ương đến các địa phương và toàn xã hội. 

Cũng qua CVĐ, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Nhận  thức đạo đức là gốc của mỗi con người, nhất là về cách mạng, từ đó phải nâng cao ý thức, thường xuyên trau dồi rèn luyện bản thân để gốc đó ngày càng tươi tốt, vững bền.

Tổng Bí thư khẳng định, những thành tích đạt được của đất nước, của mỗi ngành, của mỗi địa phương, cơ quan đơn vị trong 4 năm qua có sự đóng góp quan trọng của CVĐ. Đây là một thực tế, một điều cần được khẳng định. Tuy không thống kê, lượng hóa đầy đủ kết quả của CVĐ song xét trên tổng thể, những chuyển biến, tiến bộ từ mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị đến sự phát triển chung của mỗi ngành, lĩnh vực, của cả nước đã nói lên giá trị to lớn và hiệu quả thiết thực của CVĐ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, bên cạnh những nỗ lực và thành tích đạt được ban đầu, quá trình thực hiện CVĐ trong 4 năm qua cũng bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Đó là một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của CVĐ; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn để thực hiện CVĐ của Ban Chỉ đạo các cấp có lúc, có nơi, có việc còn lúng túng, bị động; sự phối hợp giữa một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số việc chưa sát thực và kịp thời; Một bộ phận, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kể cả cán bộ chủ chốt còn thiếu tự giác, chưa gương mẫu trong thực hiện CVĐ…

Khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tổng Bí thư chỉ rõ, qua 4 năm thực hiện CVĐ đã rút ra một số kinh nghiệm bổ ích:

Trước hết, phải tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa và tác động to lớn của CVĐ. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đặc biệt là vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là yếu tố vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc huy động toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tham gia.

Sự vào cuộc tích cực, chủ động của hệ cả thống chính trị, nhất là các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị có ý nghĩa tác động to lớn đối với quá trình thực hiện. Đội ngũ cốt cán, trước hết là người đứng đầu cơ quan Đảng, Nhà nước, thủ trưởng của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần phải nêu cao trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp chung, gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện, phải làm cho CVĐ lan tỏa, thấm dần, bám rễ vững chắc trong mỗi lĩnh vực của đời sống xã hỗi, mỗi gia đình, mỗi người dân trở thành nếp sống đẹp, lẽ sống cao quý.

Tổng Bí thư yêu cầu, trong chỉ đạo và thực hiện cần phải xác định quan điểm đây là cuộc vận động lâu dài, tiến hành trong nhiều năm, cho nhiều thế hệ. Do đó, tránh tâm lý nôn nóng, chủ quan, kỳ vọng quá nhiều, quá sớm vào kết quả CVĐ trong khi cần phải có một thời gian và nỗ lực cần thiết.

Mặt khác, cần khắc phục tư tưởng cầm chừng, hoài nghi, bàng quan chưa thực sự quan tâm tới CVĐ đồng thời cần điều chỉnh một số nội dung, giải pháp về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện…

Tổ chức Đảng ở các cấp cần đưa việc thực hiện CVĐ vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, vào kiểm điểm cuối năm của các tổ chức, đảng viên. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội cần quy định việc thực hiện CVĐ là một tiêu chí bắt buộc với công chức, viên chức, với đoàn viên, đảng viên; coi đó là một tiêu chuẩn để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm, hàng tháng.

Về công tác chỉ đạo điểm, Tổng Bí thư chỉ rõ, trong chỉ đạo CVĐ cần chọn trúng, đúng điểm chỉ đạo, tập trung xây dựng và phát huy vai trò tác dụng của các đơn vị làm điểm, tăng cường kiểm tra sâu sắc để từ đó nhân rộng thực hiện…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, qua tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ, chúng ta có đủ cơ sở thực tiễn và lý luận để báo cáo với Đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục đẩy mạnh, đưa CVĐ thành hoạt động thường xuyên của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức Đảng. 

Trong khuôn khổ chương trình, sáng qua, 11-12,  Ðoàn đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động ’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’ đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác Hồ, dâng hương tưởng niệm Người tại Khu di tích trong Phủ Chủ tịch.

Ðoàn đại biểu đã tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, thăm khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tham quan Di tích Hoàng thành Thăng Long và Bảo tàng Hà Nội.

Tối 11-12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động ’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’ tổ chức Chương trình biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật tiêu  biểu  hưởng  ứng  Cuộc  vận  động.

Các nghệ sĩ đã trình diễn các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động ’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của đồng bào các dân tộc với Ðảng, với Bác Hồ; niềm tin tưởng, tâm nguyện đi theo con đường mà Ðảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Kiên Hưng

Bài viết cùng chủ đề