giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Đoàn thanh niên
00:08 NGÀY 17/08/2015
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

        ****                                       Rạch Giá, ngày 05  tháng 10 năm 2012

                     Số  05 /KH-ĐTN

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

Tuần 1.Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 10 năm 2012.

- Họp phiên thứ nhất BCH Đoàn trường nhiệm kì 2012 – 2013, bầu BTV, Bí thư, Phó bí thư Đoàn trường và sinh hoạt một số nội dung khác.

- Họp rút kinh nghiệm công tác kiểm tra vệ sinh phòng học, cây xanh.

- Cử cán bộ quản lý, đôn đốc học sinh tham gia làm vệ sinh hè, đường phố nhân kỉ niệm 144 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

- Xây dựng nội dung và lên kế hoạch kí cam kết phòng chống ma túy trong nhà trường.

- Xây dựng quy chế làm việc của BCH Đoàn trường, kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện Luật giao thông trong học sinh, lên kế hoạch phát triển đoàn viên trong cả nhiệm kì, phân công trực văn phòng Đoàn trường cho Ban thường vụ .

 

Tuần 2. Từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 10 năm 2012.

- Tổ chức kí cam kết phòng chống ma túy trong nhà trường trong giờ sinh hoạt đầu tuần.

- Lập đội cờ đỏ giữ gìn trật tự giao thông trước cổng trường vào giờ tan học, họp bàn công việc và lên kế hoạch thực hiện.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật giao thông trong học sinh.

- Trình Đảng ủy quy chế làm việc của BCH Đoàn trường, kế hoạch phát triển đoàn viên trong cả nhiệm kì, lịch trực văn phòng Đoàn trường.

- Tổ chức tốt việc quản lí, hướng dẫn và đôn đốc học sinh tham gia rước Sắc thần và làm giàn chào trong Lễ hội Nguyên Trung Trực.

- Chỉ đạo chi đoàn giáo viên tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

- Tổ chức thực hiện hội thi làm báo tường với chủ đề phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong học đường.

- Chỉ đạo chi đoàn giáo viên thực hiện bảng tin Đoàn thanh niên.

- Gửi các bài viết xây dựng website của trường với nội dung chính là các thông tin, chủ đề do Đoàn trường phụ trách.

- Lập đội tuyển và đăng kí danh sách học sinh tham gia hội thi “Tin học trẻ” do Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức.

- Bố trí và phân công lực lượng di chuyển, dọn dẹp và sắp xếp văn phòng đoàn.

- Họp báo tại Thành đoàn.

 

Tuần 3. Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 10 năm 2012.

- Tổ chức tốt giờ sinh hoạt đầu tuần (tuyên truyền về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

- Kiểm tra công tác Đoàn vụ.

- Tổ chức cho đội cờ đỏ thực hiện giữ gìn trật tự giao thông trước cổng trường vào giờ tan học.

- Lên kế hoạch phát triển Đoàn viên đợt 1.

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Phân công cán bộ phụ trách Hội thi làm báo tường với chủ đề phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong học đường.

- Họp rút kinh nghiệm việc thực hiện giữ gìn trật tự giao thông trước cổng trường vào giờ tan học.

 

Tuần 4.Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2012.

- Tổ chức tốt giờ sinh hoạt đầu tuần.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thông báo danh sách học sinh được học lớp đối tượng Đoàn đợt 1.

- Báo cáo Đảng ủy kết quả việc thực hiện kế hoạch tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11.

- Báo cáo Thành đoàn kết quả việc thực hiện kế hoạch tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11.

- Họp BCH Đoàn trường.

                                                                                TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                 Bí thư

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                             Lê Huy Thơ

 

Bài viết cùng chủ đề