giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Đoàn thanh niên
00:08 NGÀY 17/08/2015
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013
KHPTĐV

 

   ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
   BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực           Rạch Giá, ngày 05 tháng 10 năm 2012

                     Số: 05/KH-ĐTN                           

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN 
 NHIỆM KỲ 2012 – 2013

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2013 và sự chỉ đạo của Đảng ủy trường THPT Nguyễn Trung Trực. BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2013 xây dựng kế hoạch tổng thể công tác phát triển đoàn viên nhiệm kì 2012 -2013 như sau:

I. CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN: Kết nạp được từ 500 đoàn viên trở lên.

II. CÁC ĐỢT PHÁT TRIỂN VÀ KẾT NẠP

1. Đợt 1.

- Sự kiện: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Thời gian: Từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2012.

- Số lượng dự kiến: 120 học sinh.

- Chỉ tiêu cụ thể:

+ Khối 12: Không hạn chế chỉ tiêu.

+ Khối 11: Mỗi lớp không quá 05 đối tượng.

+ Khối 10: Mỗi lớp không quá 03 đối tượng.

- Đối tượng: Là thanh niên học sinh khối 10 và 11 năm học 2011 – 2012 có kế quả xếp loại học lực cuối năm học từ trung bình trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt và học sinh khối 10 là cán sự lớp, có nhiều đóng góp cho tập thể lớp. Tất cả các đối tượng trên phải đảm bảo yêu cầu tích cực trong học tập, rèn luyện, không vi phạm nội quy của nhà trường.

- Thời gian và phân công công việc cụ thể:

+ Lập kế hoạch, tuyển chọn và lập danh sách đối tượng phát triển: Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 năm 2012. Đồng chí Lê Huy Thơ phụ trách.

+ Giảng dạy lí luận, hướng dẫn viết hồ sơ, tổng kết và ra quyết định định kết nạp: Ngày Chủ nhật, 28 tháng 10 năm 2012. Đồng chí Lê Huy Thơ phụ trách.

+ Kiểm tra sổ Đoàn và kí quyết định kết nạp vào sổ Đoàn: Từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2012. Đồng chí Trần Văn Tư phụ trách.

2. Đợt 2.

- Sự kiện: Chào mừng ngày truyền thống học sinh – sinh viên 09/01.

- Thời gian: Từ ngày 10 tháng 12 năm 2012 đến ngày 09 tháng 01 năm 2013.

- Số lượng dự kiến: 230 học sinh.

+ Khối 12: Không hạn chế chỉ tiêu.

+ Khối 11: Mỗi lớp không quá 05 đối tượng.

+ Khối 10: Mỗi lớp không quá 10 đối tượng.

- Đối tượng: Là thanh niên học sinh của 3 khối năm học 2012 – 2013 có kế quả xếp loại học lực học kì I là học từ trung bình trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt. Tất cả các đối tượng trên phải đảm bảo yêu cầu tích cực trong học tập, rèn luyện, không vi phạm nội quy của nhà trường.

- Thời gian và phân công công việc cụ thể:

+ Lập kế hoạch, tuyển chọn và lập danh sách đối tượng phát triển: Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2012. Đồng chí Lê Huy Thơ phụ trách.

+ Giảng dạy lí luận, hướng dẫn viết hồ sơ, tổng kết và ra quyết định định kết nạp: Vào 2 ngày Chủ nhật, 23 và 30 tháng 12 năm 2012. Đồng chí Lê Huy Thơ phụ trách.

+ Kiểm tra sổ Đoàn và kí quyết định kết nạp vào sổ Đoàn: Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2012. Đồng chí Trần Văn Tư phụ trách.

3. Đợt 3.

- Sự kiện: Chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Thời gian: Từ ngày 10 tháng 02 năm 2013 đến ngày 26 tháng 03 năm 2013.

- Số lượng dự kiến: 150 học sinh.

+ Khối 12: Không hạn chế chỉ tiêu.

+ Khối 11: Mỗi lớp không quá 05 đối tượng.

+ Khối 10: Mỗi lớp không quá 05 đối tượng.

- Đối tượng: Là thanh niên học sinh của 3 năm học 2012 – 2013 có kế quả xếp loại học lực học kì I là học từ trung bình trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt. Tất cả các đối tượng trên phải đảm bảo yêu cầu tích cực trong học tập, rèn luyện, không vi phạm nội quy của nhà trường. Có chỉ tiêu cụ thể cho các khối và các lớp.

- Thời gian và phân công công việc cụ thể:

+ Lập kế hoạch, tuyển chọn và lập danh sách đối tượng phát triển: Từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 02 năm 2013. Đồng chí Lê Huy Thơ phụ trách.

+ Giảng dạy lí luận, hướng dẫn viết hồ sơ, tổng kết và ra quyết định định kết nạp: Ngày Chủ nhật, 3 tháng 03 năm 2013. Đồng chí Lê Huy Thơ phụ trách.

+ Kiểm tra sổ Đoàn và kí quyết định kết nạp vào sổ Đoàn: Từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 năm 2013. Đồng chí Trần Văn Tư phụ trách.

4. Đợt 4.

- Sự kiện: Chào mừng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Từ ngày 10 tháng 4 năm 2013 đến ngày 19 tháng 5 năm 2013.

- Số lượng dự kiến: 100 học sinh.

+ Khối 12: Không hạn chế chỉ tiêu.

+ Khối 11: Mỗi lớp không quá 02 đối tượng.

+ Khối 10: Mỗi lớp không quá 05 đối tượng.

- Đối tượng: Là thanh niên học sinh của 3 năm học 2012 – 2013 có kế quả xếp loại học lực học kì I là học từ trung bình trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt. Tất cả các đối tượng trên phải đảm bảo yêu cầu tích cực trong học tập, rèn luyện, không vi phạm nội quy của nhà trường. Có chỉ tiêu cụ thể cho các khối và các lớp.

- Thời gian và phân công công việc cụ thể:

+ Lập kế hoạch, tuyển chọn và lập danh sách đối tượng phát triển: Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 4 năm 2013. Đồng chí Lê Huy Thơ phụ trách.

+ Giảng dạy lí luận, hướng dẫn viết hồ sơ, tổng kết và ra quyết định định kết nạp: Ngày Chủ nhật, 28 tháng 4 năm 2013. Đồng chí Lê Huy Thơ phụ trách.

+ Kiểm tra sổ Đoàn và kí quyết định kết nạp vào sổ Đoàn: Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5 năm 2013. Đồng chí Trần Văn Tư phụ trách.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN ĐỐI TƯỢNG

          Dựa trên kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, được chi đoàn và giáo viên chủ nhiệm giới thiệu trên cơ cở quy định và chỉ tiêu Đoàn trường đưa ra.

 

    PHÊ DUYỆT CỦA ĐẢNG ỦY                                                TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                   (Đãkí)                                                                          Bí thư

 

 

 

                                                                                                    Lê Huy Thơ

Bài viết cùng chủ đề