giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Đoàn thanh niên
00:08 NGÀY 17/08/2015
DANH SÁCH LỚP ĐỐI TƯỢNG PHÁT TRIỂN ĐOÀN (ĐỢT 1)
PTĐV

 

   ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
   BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực

                                                  Rạch Giá, ngày 25 tháng 10 năm 2012

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG PHÁT TRIỂN ĐOÀN ĐỢI 1, NĂM HỌC 2012 – 2013

- Căn cứ hoạch tổng thể phát triển đoàn viên nhiệm kì 2012 – 2013;

- Căn cứ kết quả học tập năm học 2011 – 2012;

- Căn cứ đề nghị của các chi đoàn,

BCH Đoàn trường lập danh sách đối tượng phát triển đoàn viên đợt 1, năm học 2012 – 2013 như sau:

TT

HỌ TÊN

LỚP

1

Đoàn Tấn Đạt

12B1

2

Nguyễn Huỳnh Duy Tân

12B2

3

Cao Khánh Huy

4

Mai Thị Phúc Anh

12CB1

5

Lê Ngọc Anh Thư

6

Trần Thị Quỳnh Ngân

7

Huỳnh Thị Ngọc Dương

8

Huỳnh Thị Thùy Linh

9

Trần Khải Thi

10

Tạ Xuân Lộc

11

Hoàng Thủy Ngọc

12

Lâm Đỗ Minh Trí

13

Phạm Đức Độ

14

Nguyễn Mỹ Diện

15

Nguyễn Thị Kiều Oanh

12CB4

16

Phan Thị Thanh Xuân

17

Ngô Thị Bé Đẹp

12CB6

18

Nguyễn Thảo Uyên

19

Hồ Thị Trâm Anh

20

Tân Tuyết Mai

21

Vũ Thị Cẩm Hà

22

Phạm Thị Như Quỳnh

23

Nguyễn Cao Chí Hào

24

Lư Tuấn Hòa

25

Phan Viết Hải Duy

26

Lê Minh Sáng

27

Vũ Văn Lương

28

Nguyễn Quốc Nhẫn

29

Nguyễn Xuân Sang

30

Huỳnh Quốc Đạt

10T

31

Nguyễn Thịnh Khang

32

Đinh Quang Thiện

33

Nguyễn Thị Hồng Anh

10H

34

Nguyễn Thành Đạt

35

Lê Thị Ngọc Thi

36

Nguyễn Phương Lợi

10A1

37

Nguyễn Việt Hùng

38

Lý Trí Khoa

10A2

39

Đặng Ngọc Phương Ai

40

Phương Khánh Nam

10A3

41

Trác Kim Giàu

10D1

42

Trần Công Minh

10CB1

43

Nguyễn Huỳnh Minh Thư

44

Trần Nguyễn Ngọc Trang

45

Trần Thị Anh Thư

10CB2

46

Nguyễn Thị Hồng Nhung

47

Trần Thị Cẩm Tú

48

Tiêu Vĩnh Xén

10CB3

49

Trịnh Thị Thùy Trang

10CB4

50

Trần Ngọc Hải

51

Trịnh Thiên Kim

52

Huỳnh Thị Bích Hiền

10CB5

53

Nguyễn Sử Ái Hoa

54

Trần Văn Nghe

55

Đoàn Thị Phương Dung

10CB6

56

Ami Roh

57

Nguyễn Hòa Thanh Cao

10CB7

58

Lê Thị Thúy Liễu

59

Bùi Kim Liên

10CB9

60

Trần Phan Diễm Anh

61

Lê Bình Nguyên

10CB10

62

Nguyễn Tấn Đạt (7)

11T

63

Lê Tấn Phát

64

Danh Mến

65

Cao Hùng Tinh

66

Lê Nhật Quỳnh

67

Nguyễn Huyền Trang

11V

68

Dương Ngọc Bảo Anh

69

Trần Ngọc Khánh Linh

70

Trần Như Ý

71

Lê Minh Châu

72

Trịnh Mỹ Nhân

11H

73

Nguyễn Thị Ngọc Yến

74

Trần Hùng Dương

11A1

75

Phạm Nguyên Thảo

76

Nguyễn Lâm Trúc

77

Văn Minh Hoài

78

Nguyễn Thị Phương Vy

79

Trần Vũ Trúc Ly

11A2

80

Nguyễn Thùy Ngân

81

Lê Hoàng Bảo Ngọc

82

Nguyễn Thị Phương Nhung

83

Trần Tuyết Trinh

84

Trương Nguyễn Thanh Trúc

11A3

85

Đinh Thị Ngọc Gấm

86

Hoàng Đỗ Yến Nhi

87

Lâm Tấn Phát

88

Nguyễn Ngọc Thanh Trung

89

Lâm Kim Phụng

11B

90

Lưu Thanh Tâm

91

Lý Thế Vĩ

92

Phan Trường Sơn

93

Nguyễn Thị Linh Đang

94

Hoàng Long

11CB1

95

Nguyễn Trung Tín

96

Đoàn Trung Hiếu

97

Trương Trần Huỳnh Nhi

98

Mai Thảo Quỳnh

99

Trần Trọng An

11CB2

100

Phan Hoài Bảo

101

Phạm Thị Hồng Loan

102

Phan Thị Tú Nguyên

103

Nguyễn Duy Đăng

104

Lâm Nguyễn Tuyết Anh

11CB3

105

Nguyễn Thị Mỹ Linh

106

Trần Nguyên Phú

107

Đỗ Văn Thái

108

Nguyễn Tấn Phát

11CB4

109

Trầm Đan Thanh

110

Nguyễn Thế Hiển

111

Nguyễn Trúc Quỳnh

112

Trần Khang

113

Nguyễn Thanh Trực

11CB5

114

Trần Xuân Nhi

115

Nguyễn Trung Kiên

116

Phan Công Chánh

117

Mai Dương Phúc

118

Trịnh Ngọc Quý

11CB6

119

Phạm Anh Kiệt

120

Nguyễn Quốc Thịnh

121

Nguyễn Thị Huyền My

122

Saty CôSin

11CB7

123

Nguyễn Lê Thu Hương

124

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa

125

Thái Minh Hòa

126

Lý Phát Đạt

Bài viết cùng chủ đề