giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Đoàn thanh niên
00:08 NGÀY 17/08/2015
QUY CHẾ THI ĐUA ĐOÀN TRƯỜNG
QCTĐ

                ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

QUY ĐỊNH

V/v tính điểm thi đua của các chi đoàn lớp học năm học 2012-2013.

TT

TÊN HOẠT ĐỘNG,

PHONG TRÀO

YÊU CẦU

ĐIỂM CỘNG

ĐIỂM TRỪ

1

Chào cờ đầu tuần và các hoạt động lễ hội tập trung học sinh toàn trường

- Đối với lớp trực tuần:

+ Chuẩn bị tốt cho giờ sinh hoạt đúng thời gian và quy định.

+ Thực hiện tốt các công việc theo quy định sau giờ sinh hoạt.

- Đối với các chi đoàn:

+ Tập trung và ổn định hàng ngũ đúng giờ.

+ Nghiêm túc, trật tự trong giờ sinh hoạt.

+ Không xả rác và mang ghế ngồi về kho khi kết thúc giờ sinh hoạt

Đối với lớp trực tuần: Thực hiện tốt: cộng 5 điểm

 

- Đối với lớp trực tuần: Thực hiện không tốt: trừ 10 điểm.

- Đối với các chi đoàn:

+ Vi phạm 1 yêu cầu: trừ 2 điểm.

+ Vi phạm cả 3 yêu cầu: trừ 10 điểm.

 

2

Vệ sinh trường lớp và trồng cây xanh trong lớp học.

- Vệ sinh lớp học sạch sẽ (sàn lớp, bàn ghế, thùng rác, hành lang sạch đẹp)

- Chậu cây xanh tươi tốt

- Bàn giáo viên sạch, gọn gàng và phải có bình hoa hoặc chậu hoa, cây xanh.

- Không mang đồ ăn, uống trái nội quy vào lớp học

Thực hiện tốt tất cả các yêu cầu: cộng 5 điểm/ lần kiểm tra.

- Trừ 1 điểm/1 nội dung vi phạm/lần kiểm tra.

- Trừ 5 điểm nếu vi phạm tất cả các nội dung/lần kiểm tra

3

Tiết học tốt

- Thái độ, hiệu quả học tập tốt.

- Sĩ số đảm bảo

- Vệ sinh lớp học tốt

- 100% các tiết đăng kí theo quy định xếp loạt tốt: cộng 20 điểm/đợt

- 100% các tiết đăng kí theo quy định xếp loạt khá, tốt: cộng 10 điểm/đợt

 

- Không tham gia: trừ 50 điểm/đợt.

- Tham gia không đầy đủ số tiết theo quy định: trừ 20 điểm/đợt

4

Các hoạt động, phong trào có chấm điểm, trao giải thưởng

Tham gia đầy đủ, tích cực.

- Tham gia đầy đủ, tích cực tất cả các hoạt động: cộng 20 điểm.

- Đạt giải:

+ Giải I: cộng 10 điểm/ hoạt động.

+ Giải II: cộng 7 điểm/ hoạt động.

+ Giải III: cộng 5 điểm/ hoạt động.

+ Giải KK: cộng 3 điểm/ hoạt động.

(điểm cộng cho lớp đạt giải chỉ tính khi lớp tham gia đầy đủ các hoạt động)

- Không tham gia: trừ 50 điểm.

- Tham gia không đầy đủ: trừ 10 điểm/ nội dung không tham gia.

5

Tham gia phục vụ mít tinh, cổ động, lễ hội, vệ sinh trường lớp do nhà trường điều động.

Thực hiện đầy đủ, tích cực, đúng hướng dẫn khi được nhà trường điều động, phân công.

Thực hiện đầy đủ, tích cực, đúng hướng dẫn: cộng 20 điểm

- Không thực hiện: trừ 30 điểm.

- Thực hiện không đầy đủ, tích cực, đúng hướng dẫn: trừ 15 điểm

6

Thực hiện Luật giao thông, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội và bạo lực học đường

- Thực hiện tốt luật giao thông, vận động mọi người tham gia thực hiện tốt an toàn giao thông

- Tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Tham gia phòng chống bạo lực học đường

Không vi phạm: cộng 30 điểm

Vi phạm và bị xử lí: trừ 10 điểm/vụ/nội dung vi phạm.

7

Phát hành báo

Tham gia tích cực, đều đặn

Tham gia tích cực: cộng 50 điểm/năm

 

Cách tính thi đua:

1. Xếp loại chi đoàn: Dựa vào tổng số điểm mà các chi đoàn đạt được cuối năm học và sự đánh giá chung của BCH Đoàn trường, Đoàn trường sẽ tiến hành xếp loại các chi đoàn theo các mức độ: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu.

2. Tổng số điểm mà các chi đoàn đạt được cuối năm học và sự đánh giá chung của BCH Đoàn trường sẽ là một tiêu chí để Ban Giám hiệu đánh giá, xếp loại thi đua của các lớp cuối năm học.

                    BAN GIÁM HIỆU                                                                                           TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                                     Bí thư

 

 

 

                                                                                                                                                 Lê Huy Thơ

Bài viết cùng chủ đề