giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Hội chữ thập đỏ
00:08 NGÀY 17/08/2015
BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC NĂM HỌC 2014 - 2015
THÔNG TIN BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2014 - 2015
 

          Vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 09 năm 2014, tại trường THPT Nguyễn Trung Trực đã diễn ra Hội nghị hội Chữ Thập Đỏ năm học 2014 - 2015.

          Tại Hội nghị, Ban chấp hành Hội CTĐ năm học 2013 – 2014 đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động  năm học 2013 – 2014, phương hướng hoạt động và chương trinh hành động cụ thể trong năm học 2014 – 2015 của Ban chấp hành Hội CTĐ.

          Đặc biệt các thành viên tham gia Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và đóng góp những ý kiến quý báu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành Hội CTĐ và tăng cường sự kết hợp giữa nhà trường và Hội CTĐ.

          Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban chấp hành Hội CTĐ trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2014 – 2015 với 15 thành viên được phân công cụ thể như sau:

 

1. Thông tin về giáo viên:

Họ và tên: Phan Thị Hồng Loan
Năm sinh: 29 – 6 – 1977
Học vị - học hàm: Cử Nhân
Danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
Chức vụ: Giáo Viên; Chủ tịch BCH Hội Chữ Thập Đỏ
Chuyên ngành: Sinh Học
Năm vào ngành: 2000
Số điện thoại: 0946 32 08 37
Địa chỉ email: hongloanntt@yahoo.com.vn
   
 
  Họ và tên:

Hà Thanh Thủy

Năm sinh: 17/12/1967
Học vị - học hàm:  
Danh hiệu:

Lao động tiên tiến

Chức vụ: Nhân viên y tế; Phó chủ tịch BCH Hội Chữ Thập Đỏ
Chuyên ngành:  
Năm vào ngành: 2009
Số điện thoại: 0946 32 08 37
Địa chỉ email: hathanhthuyntt@gmail.com
 
 
Họ và tên: Lê Minh Hồng Lam
Năm sinh: 09/10/1971
Học vị - học hàm: Cử Nhân
Danh hiệu:  
Chức vụ: Giáo Viên; Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ
Chuyên ngành: Tiếng Anh
Năm vào ngành: 1995
Số điện thoại: 0909786649
Địa chỉ email: leminhhonglamntt@gmail.com
   
 
 
 

 

Họ và tên: Trần Văn Kỹ
Năm sinh: 02-10-1984
Học vị - học hàm: Cử Nhân
Danh hiệu:  Giáo viên dạy giỏi cấp trường.
Chức vụ: Giáo Viên; Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ
Chuyên ngành: Toán – Tin học
Năm vào ngành: 2007
Số điện thoại: 01688308249
Địa chỉ email: tranvanky_quyen@yahoo.com.vn
   
 

 

Họ và tên: Hoàng Trung Hiển
Năm sinh: 06-03-1986
Học vị - học hàm: Cử Nhân
Danh hiệu: CSTĐ.CS-GV dạy giỏi cấp trường
Chức vụ: Giáo Viên; Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ
Chuyên ngành: Địa lí
Năm vào ngành: 2008
Số điện thoại: 0975249941
Địa chỉ email: otdochin@gmail.com
 

 

 

Họ và tên: Thái Hoàng Tân
Năm sinh: 17 – 08 – 1991
Học vị - học hàm: Cử Nhân
Danh hiệu:  
Chức vụ: Giáo Viên; Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ
Chuyên ngành: Hóa Học
Năm vào ngành: 2014
Số điện thoại: 016 65 89 03 78
Địa chỉ email: thaihoangtan@chem.edu.vn
 

2. Thông tin về học sinh:

1. Huỳnh Quốc Đạt  ----------- 12 T   - Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ

2. Nguyễn Như Như  ---------- 12 A4  - Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ 

3. Trần Công Minh -------------12A1  - Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ

4. Huỳnh Sơn Vinh -------------11 A1 Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ

5. Quách Huệ Như  ------------11 V    - Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ

6. Đỗ Trương Hải Yến ---------11 A1 - Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ

7. Nguyễn Lam Nhã ------------10 AV Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ

8. Quách Thị Hương Huyền --10 A2  - Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ

9. Phạm Thị Thảo Nhung -----10 CB3 - Uỷ viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ


 

 

Bài viết cùng chủ đề