giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Đảng ủy
19:09 NGÀY 12/09/2016
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC LÀM TỐT CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG CHO HỌC SINH

 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC LÀM TỐT CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG CHO HỌC SINH

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu xuyên suốt lịch sử phát triển của Đảng ta trong 86 năm qua là chăm lo củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học; BCH Đảng bộ trường đã triển khai quán triệt đến từng đảng viên, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Công tác phát triển đảng trong phạm vi nhà trường có ý nghĩa quan trọng và phải thực hiện thường xuyên nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ trí thức mới có đủ năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đảng mạnh vì có cương lĩnh và đường lối chính trị đúng đắn, mạnh về tổ chức và mạnh về đội ngũ đảng viên, trong đó đặc biệt là những đảng viên mới trẻ trung, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ… Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng, tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Năm học 2015- 2016, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Trung Trực đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 11 đoàn viên ưu tú trong năm học 2015 – 2016. Các em, trở thành trong một trong những Đảng viên trẻ nhất của Đảng bộ Nhà trường. Các em là những Đoàn viên liên tục trong các năm học là học sinh giỏi toàn diện, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi cấp trường, cấp tỉnh. Bên cạnh đó các em luôn tích cực, gương mẫu trong các hoạt động tập thể.
Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân đảng viên nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Trung Trực luôn bám sát nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên nhằm làm tốt công tác xây dựng, phát triển đoàn viên ưu tú từ các chi đoàn; chuẩn bị đầy đủ những yếu tố tiên quyết, môi trường rèn luyện cho những đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Trung Trực đã có nhiều giải pháp trong công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.
Kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú là học sinh là động lực cho các bạn học sinh khác tiếp tục phấn đấu noi theo, đó cũng chính là nhiệm vụ hàng đầu mà Đảng bộ đặt ra với mong muốn càng có nhiều quần chúng ưu tú là các em học sinh được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, điều đó cũng chứng tỏ được học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực với niềm tin đủ đức, đủ tài góp phần xây dựng Nhà trường, quê hương đất nước ngày càng phát triển. Sau đây là một số hình ảnh buổi kết nạp Đảng:
Danh sách 14 học sinh được kết nạp Đảng ( Bấm vào link
 

 

 

Dương Phương Hồng- Phó Bí thư Đảng ủy

Bài viết cùng chủ đề