giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Chi bộ 2
00:08 NGÀY 17/08/2015
Bài viết về Đảng

                            Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao
                           Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình
                           Đảng ta là đạo đức, là văn minh
                           Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no
                           Công ơn Đảng thật là to
                           Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng
                                           (Trong bài phát biểu kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng - Hồ Chí Minh)

 

               Trong cái rạo rực, náo nức của trời đất lúc giao hòa, nhân dân ta lại mừng XUÂN và mừng ĐẢNG. Xuân 2014, Đảng ta bước sang mùa Xuân thứ 84. Tám mươi tư năm là cả một chặng đường đầy gian nan thử thách, đương đầu với những thử thách nghiệt ngã của các biến cố lịch sử; 84 năm kiên cường mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.      

               Ngay từ khi mới ra đời, tuy lực lượng còn rất nhỏ bé, Đảng ta đã đi sâu vào các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, vận động, tổ chức và lãnh đạo quần chúng liên tiếp dấy lên ba phong trào cách mạng rộng khắp cả nước, từ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, đến cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 rồi sau đó là cao trào cứu nước 1941 - 1945 thể hiện sức mạnh vĩ đại, lực lượng cách mạng to lớn của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và toàn thể dân tộc Việt Nam.

                Sau 15 năm thành lập, có khoảng 5.000 đảng viên, với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lãnh đạo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng Tám năm 1945 nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng thần kỳ giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

               Và ngay từ những ngày Chính quyền non trẻ của nhân dân ta vừa ra đời đã phải cùng lúc chống ba loại giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Hơn 80 năm nô lệ dưới ách thực dân, phong kiến, nhân dân ta chỉ với dáo mác, gậy gộc lại phải chấp nhận một cuộc kháng chiến trường kỳ với kẻ thù hung bạo, có sức mạnh vật chất gấp nhiều lần, vận mệnh nước nhà như “nghìn cân treo sợi tóc”. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta, quân đội ta đã trưởng thành nhanh chóng, càng đánh càng mạnh, cuối cùng kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ 1954 “chấn động địa cầu”. Chiến thắng đó là đòn quyết định làm phá sản chủ nghĩa thực dân cũ.

               Thực dân Pháp bại trận, đế quốc Mỹ thay chân hòng thực hiện chủ nghĩa thực dân mới, nhưng đã vấp phải quyết tâm sắt đá "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" và đường lối chiến tranh nhân dân bách chiến bách thắng của Đảng ta. Bác Hồ căn dặn chúng ta: Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. “ Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Một lần nữa Đảng ta lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tiếp tục giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.  

               Kể từ ngày thành lập Đảng đến nay đã 84 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, đất nước được độc lập, non sông thu về một mối, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Trong suốt chặng đường 84 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, và đã thu được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, và tinh thần, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Đất nước phát triển ổn định, vững chắc và đang từng bước đi lên. Chính nhờ có Đảng, có Bác, đất nước Việt Nam mới có cuộc sống thanh bình và tươi đẹp như hôm nay. Đảng là niềm tin tất thắng của cách mạng Việt Nam, đã tạo niềm tin lớn của nhân dân với Đảng trong chặng hành trình đi tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bức tranh toàn cảnh đất nước Việt Nam sau 28 năm đổi mới được khẳng định: Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

             Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, năng động và sáng tạo, ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.. 

            Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đầy ắp niềm vui, bởi có Đảng lãnh đạo, có tư tưởng của Bác soi đường, nhân dân ta càng thêm tin tưởng và tự hào về Đảng quang vinh với sức mạnh đoàn kết dân tộc, tài trí Việt Nam và tình yêu đất nước, Đảng không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để chèo lái con thuyền Việt Nam cập bến vinh quang. Đất nước sẽ vững bước tiến lên trong thời kỳ đổi mới, đoàn kết, hội nhập và phát triển bền vững; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đảng là lúa chín mùa no
Đồng quê bay bổng cánh cò ca dao
Đảng là điện sáng vùng cao
Mái trường ngói đỏ, vuông ao quanh nhà
Đảng là cây bốn mùa hoa
Sắc hương bề bộn tay ta vun trồng
Đảng là nắng ấm vầng đông
Trời xanh chim lượn trăm vòng thảnh thơi
Đảng là của bạn của tôi
Trong veo phẩm chất, sáng ngời thanh danh.
                            (Nghĩ về Đảng – Tạ Hữu Yên) 
                                                          

     Nguồn tin: Tạp chí Xây Dựng Đảng  -    Người viết: Lý Ngọc Trinh

Bài viết cùng chủ đề