Thể dục - GDQP_AN
00:08 NGÀY 17/08/2015
Giới thiệu tổ Thể dục - Giáo dục Quốc phòng và An ninh

TỔ THỂ DỤC - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 

Các thành viên tổ Thể dục - Giáo dục Quốc phòng và An ninh

 

TỔ THỂ DỤC - GDQP - AN

            Tổ Thể dục - GDQP - An  là một trong những tổ chuyên môn có thành tích tốt, được đánh giá cao về công tác giảng dạy và tham gia phong trào của trường.

            Về nhân sự, tổ hiện có 9 giáo viên, trong đó có 2 giáo viên là Đảng viên, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 giáo viên đạt danh hiệu 

chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.  Nhờ sự có mặt nhiều thế hệ, tổ kết hợp được sức trẻ, sự năng động cũng như bề dày kinh

nghiệm của thầy cô lâu năm. Trong các năm học qua, các thành viên trong tổ đã có những đổi mới đáng kể về phương pháp giảng dạy, đưa đến những biến chuyển tích 

cực về hiệu quả trong công tác giảng dạy. Tổ cũng đã tổ chức nhiều chuyên đề thể dục thể thao cho học sinh nhằm nâng cao năng lực thể chất cho học sinh trong nhiệm 

vụ chung là bồi dưỡng thể chất cho học sinh các khối lớp. Bên cạnh đó, các thầy cô trong tổ cũng tham gia nhiệt tình các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của nhà 

trường.

 

Một số thành tích của tổ:

 - Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:  Mã Tấn Luân, Ngô Bửu Kiến

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: Đoàn Văn Nít, Võ Ngọc Trương

- Giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:  Mã Tấn Luân, Ngô Bửu Kiến

- Giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở :  Đoàn Văn Nít, Võ Ngọc Trương

 

THÔNG TIN GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC - GDQP - AN

NĂM 2014

 

Họ và tên:                              Mã Tấn Luân

Năm sinh:                             24/10/1966

Học hàm – học vị:              Cử nhân

Danh hiệu:                            Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh – Giáo viên giỏi cấp Tỉnh

Chức vụ:                               Tổ trưởng chuyên môn

Chuyên ngành:                   GDTC

Năm vào ngành:                  1986

Số điện thoại:                      0913.130.557

Địa chỉ email:

 

 

Họ và tên:                             Trương Trí Thiện

Năm sinh:                             26/2/1975

Học hàm – học vị :              Cử nhân

Danh hiệu:                            

Chức vụ:                               Tổ phó chuyên môn

Chuyên ngành:                   GDTC

Năm vào ngành:                  1997

Số điện thoại:                      0919.311.422

Địa chỉ email:

 

 

Họ và tên:                              Ngô Bửu Kiến

Năm sinh:                             10/05/1957

Học hàm – học vị :             Cử nhân

Danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, huy chương sự nghiệp TDTT, huy chương sự nghiệp giáo dục ....           

Chức vụ:                              

Chuyên ngành:                   GDTC

Năm vào ngành:                  1978

Số điện thoại:                      0939.972.955

Địa chỉ email:

 

 

Họ và tên:                              Võ Ngọc Trương

Năm sinh:                             02/10/1975

Học hàm – học vị:              Cử nhân

Danh hiệu:                            Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở – Giáo viên giỏi cấp trường

Chức vụ:                               Giáo viên

Chuyên ngành:                   GDTC

Năm vào ngành:                  1996

Số điện thoại:                      0942.933.959

Địa chỉ email:                      

 

Họ và tên:                         Đoàn Văn Nít     

Năm sinh:                             10/10/1978

Học hàm – học vị :              Cử nhân

Danh hiệu:    Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Chức vụ:                               Giáo viên

Chuyên ngành:                    GDTC

Năm vào ngành:                  2000

Số điện thoại:                     0919.222.192

Địa chỉ email: vannit1978@gmail.com

 

 

Họ và tên:                              Lê Thị Kim Chi

Năm sinh:                             09/02/1979

Học hàm – học vị :              Cử nhân

Danh hiệu:      Giấy khen sở giáo dục                      

Chức vụ:                               Giáo viên

Chuyên ngành:                   GDTC

Năm vào ngành:                  2007

Số điện thoại:                      0939.973.975

Địa chỉ email:     lekimtdnd@Yahoo.com                  

 

Họ và tên:                              Trần Văn Tư

Năm sinh:                             1984

Học hàm – học vị :              Cử nhân

Danh hiệu:              

Chức vụ:                               Giáo viên

Chuyên ngành:                   GDTC

Năm vào ngành:                  2009

Số điện thoại:                  01663.047.470    

Địa chỉ email:      tranvantu.dhsp@gmail.com

 

 

Họ và tên:                              Nguyễn Chí Hữu

Năm sinh:                            1988 

Học hàm – học vị:              Cử nhân

Danh hiệu:                            

Chức vụ:                               Giáo viên

Chuyên ngành:                   GDTC

Năm vào ngành:                  2012

Số điện thoại:                      0987.750.300

Địa chỉ email:                       

 

Họ và tên:                              Phạm Thảo Nguyên

Năm sinh:                             1990

Học hàm – học vị :              Cử nhân

Danh hiệu:                            

Chức vụ:                               Giáo viên

Chuyên ngành:                   GDTC

Năm vào ngành:                  2014

Số điện thoại:                      01692.110.295

Địa chỉ email:        nguyenpham887@gmail.com              

 

Bài viết cùng chủ đề