Thông báo mới
00:08 NGÀY 17/08/2015
Thông báo Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013-2014
Thông báo
       Sở GD & ĐT Kiên Giang                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Nguyễn Trung Trực                                  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

    
Số: 13/TB.VP–2013                                                   Kiên Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2013
 
THÔNG BÁO
(V/v đăng ký Tuyển thẳng hoặc dự thi Tuyển sinh vào lớp 10
 năm học 2013–2014)

 


        - Căn cứ vào Quy chế Tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGD&ĐT  ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
        - Căn cứ vào Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên;
        - Căn cứ Kế hoạch số 484/KH-SGDĐT ngày 24/4/2013 về Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và giáo dục thường xuyên năm học 2013–2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang;
Nay Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực thông báo như  sau:
 
1.  Đối tượng:
       - Đã tốt nghiệp trung học cơsở;
       - Độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi (sinh từ năm 1996 đến năm 1998).
 
2.  Hồ sơ:
a). Đơn xin dự tuyển theo mẫu của trường có dán hình 3x4 (Túi hồ sơ và mẫu đơn phát hành tại trường từ ngày 05/6/2013);
 
b). Học bạTrung học cơ sở (bản chính);
 
c). Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao) Phải có ngày, tháng và năm sinh; nơi sinh phải có xã, huyện, tỉnh;
 
d). Bằng tốt nghiệp trung học cơsở(bản sao hoặc bản chứng thực) hoặc giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THCS năm 2013 do trường cấp;
 
đ). Các loại giấy chứng nhận đểđược hưởng chếđộưu tiên, cộng điểm khuyến khích, tuyển thẳng docơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
 
e). Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước: Phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cưtrú vào đơn xin dự tuyển về việc học sinh dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân;
 
g). Hai tấm ảnh 3x4 (mặt sau có ghi rõ họvà tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và trường THCS);
 
h). Bản phô tô hộ khẩu thường trú (Không phải chứng thực).
 
3.  Thời gian np hsơ:
Thời gian nộp hồ sơ tại văn phòng nhà trường kể từ ngày 05/6/2013 đến hết ngày 14/6/2013.
 
4.  Môn thi và thời gian thi (đối với học sinh dự thi):
 
* Đợt 1: Dành cho học sinh thi vào 4 lớp chuyên (Toán, Hóa, Văn và Tiếng anh)
            + Học sinh thi viết 4 môn:  3 môn không chuyên là Văn (120 phút), Toán (120 phút), Tiếng Anh (60 phút); 1 môn chuyên trong số các môn Văn (150 phút), Toán (150 phút), Hóa (120 phút), Tiếng anh (120 phút);
            + Thời gian thi tuyển:   Ngày 19, 20, 21/6/2013;
            + Lưu ý: Nếu học sinh không trúng tuyển vào lớp chuyên của Trường hoặc lớp không chuyên trường chuyên HMĐ (nếu có), học sinh phải đăng ký dự thi đợt 2 tại trường hoặc trường THPT khác có thi tuyển (Học sinh chỉ cần ghi chung với phiếu dự thi tuyển vào lớp chuyên, không phải đăng ký riêng). Thời gian tập trung học sinh và lịch thi sẽ thông báo sau.
 
* Đợt 2: Dành cho học sinh thi vào các lớp không chuyên
            + Học sinh thi viết 3 môn là Văn (120 phút), Toán (120 phút), Tiếng Anh (60 phút);
            + Thời gian thi tuyển: Ngày 4, 5/7/2013;
            + Thời gian tập trung học sinh và lịch thi sẽ thông báo sau.
 
5.  Tuyển thẳng:
          - Những học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2012-2013 được tuyển thẳng vào các lớp chuyên của Trường với điều kiện: Học sinh có hộ khẩu thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang; Xếp loại cuối năm ở các lớp 6, 7, 8, 9 cấp THCS về hạnh kiểm là loại tốt, về học lực là loại giỏi; Xếp loại tốt nghiệp THCS là loại giỏi; Có môn thi đạt học sinh giỏi lớp 9 năm học 2012-2013 phải cùng với môn xin tuyển thẳng;
         - Những học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2012-2013, hoặc học sinh trường phổ thông DTNT huyện đã tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào các lớp không chuyên của trường THPT Nguyễn Trung Trực.
 
6.  Đăng ký nguyện vọng:
          - Học sinh đăng ký dự thi đợt 1 vào 4 lớp chuyên của trường THPT Nguyễn Trung Trực (Toán, Hóa, Văn và Tiếng anh) có 2 nguyện vọng: NV1 vào lớp chuyên của trường THPT Nguyễn Trung Trực, NV2  vào lớp không chuyên trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt;
          - Học sinh đăng ký dự thi đợt 2 vào các lớp không chuyên của trường có 2 nguyện vọng: NV1 vào lớp không chuyên của trường THPT Nguyễn Trung Trực, NV2  vào 1 trường THPT khác trong Tỉnh.
 
7.  Chỉ tiêu Tuyển sinh:  655 học sinh, trong đó có 140 học sinh 4 lớp chuyên.
 
Mọi thắc mắc hoặc muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ với văn phòng trường THPT Nguyễn Trung Trực, điện thoại số: 077. 3863519 - 077. 3870490.

 

                                                                                               

Hiệu trưởng

 

                                                                                                                (Đã ký)

 

      

                                                                                 Trương Bá Viện

Bài viết cùng chủ đề