Tài liệu
00:08 NGÀY 17/08/2015
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014 - 2015 (TẤT CẢ CÁC MÔN)

            Quý thầy cô click vào các đường link này tải về máy cùa mình sau đó giải nén và chọn bôn môn mình giảng dạy theo từng lớp rồi nhập điểm vào sẽ ra điểm tổng kết cả năm. Lưu ý: các học sinh chuyển trường thì điểm cả năm là điểm HK2 (vì không có điểm ở học kỳ 1 nên chương trình chỉ tính HK2 thôi).

              Khối 10: https://app.box.com/s/nl88agimpfdy6c9pzz83i9j3lri61cwz     

                             Lớp 10CB5 HK2: https://app.box.com/s/24eoax17413275ktc1iivrx60pz2f88g

              Khối 11: https://app.box.com/s/ko7yiuw7puqo7f92iwsr0pcz9rnzkfe4

              Khối 12: https://app.box.com/s/9i8u7ar5nd0xzflnlcytvwpjgcm2kisw

Bài viết cùng chủ đề