Thời gian nhận đơn Phúc Khảo từ ngày ra thông báo này đến ngày 14/07/2022. Đơn phúc khảo, phiếu báo điểm kết quả quý phụ huynh nhận tại Văn Phòng trường THPT Nguyễn Trung Trực.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N5bo_8acpH9rsJusgDVoZzrAf62yE9wT/edit?usp=sharing&ouid=116700384328360871842&rtpof=true&sd=true