Tin Giáo dục
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh Trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày 24 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2013. Dưới đây là nội dung của Quyết định 12.
Đầu trang Trước  1 2   Sau  Cuối trang