Đoàn thanh niên
00:08 NGÀY 17/08/2015
Tổ chức Hội thi Tin học trẻ khối Học sinh phổ thông tỉnh Kiên Giang năm 2012
Thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa”;

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH              

      SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO          

              SỞ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG                                         

            TỈNH KIÊN GIANG                                                     

                        ****                                             Kiên Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2012

               Số: 95 KH/LT

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức Hội thi Tin học trẻ khối Học sinh phổ thông

tỉnh Kiên Giang năm 2012

-----------------

 

 

Thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa”;

Nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng tin học trong thanh thiếu nhi, trên cơ sở thực tiễn tổ chức các Hội thi Tin học trẻ khối Học sinh phổ thông tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua. Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang thống nhất xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ khối Học sinh phổ thông tỉnh Kiên Giang năm 2012 gồm những  nội dung như sau :

 

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Tạo phong trào học tập công nghệ thông tin rộng rãi trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Thông qua Hội thi nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng tin học trẻ trong thanh thiếu niên, học sinh.

2. Yêu cầu:

- Hội thi phải được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo khách quan, lựa chọn đúng tài năng, tránh phô trương hình thức.

- Đảm bảo tốt công tác tổ chức vòng thi tuyển chọn tại cấp trường và vòng thi tại cấp huyện, qua đó tuyển chọn những tài năng trẻ tin học tham gia hội thi cấp tỉnh. (Những đơn vị không có điều kiện tổ chức Hội thi ở cấp mình thì tuyển chọn những em xuất sắc nhất dự thi).

- Thu hút đông đảo học sinh trong toàn tỉnh tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh các huyện được giao lưu học hỏi và trao đổi phương pháp học tập môn tin học lẫn nhau.

 

 

II.  ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - HÌNH THỨC THI  :

1. Đối tượng :

 - Là học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đăng ký dự thi theo các đối tượng như sau :

+ Học sinh khối Tiểu học : Bảng A.

+ Học sinh khối Trung học cơ sở : Bảng B.

+ Học sinh khối Trung học phổ thông : Bảng C (chia ra 02 bảng : học sinh học các lớp chuyên C1 và  không chuyên C2).

- Mỗi thí sinh chỉ được tham dự Hội thi tối đa 2 lần trong cùng một cấp học (đối với những thí sinh chưa đạt giải lần nào). Trường hợp các thí sinh đã đạt giải đặc biệt, nhất, nhì, ba và khuyến khích của Hội thi Tin học trẻ tỉnh Kiên Giang và toàn quốc những năm trước (không tính giải phần mềm sáng tạo) có thể tiếp tục đăng ký dự thi nhưng ở cấp học cao hơn.

 

2. Nội dung - hình thức :

a- Phần thi chung (bắt buộc):

- Thi trắc nghiệm kiến thức chung cho thí sinh cả 3 Bảng A, B, C về máy tính, phần mềm, các thuật ngữ cơ bản về máy tính, hệ điều hành, chương trình ứng dụng, lập trình, internet... (thi trên máy tính).

- Thi thực hành ứng dụng (Bảng A) : kỹ năng sử dụng bàn phím, chuột để vẽ tranh và soạn thảo văn bản, toán đố vui…

- Thi lập trình (Bảng B,C) : Sử dụng bộ dịch Free Pascal hoặc C/C++ (trên DevC++) bảng C dành cho các em là học sinh lớp chuyên toán - tin, mức độ đề thi sẽ khó hơn (pascal nâng cao).

Viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal (Free Pascal) do Hội đồng giám khảo cung cấp để hỗ trợ tìm ra kết quả của một số bài toán cho trước. Thí sinh chỉ phải nộp tệp kết quả để chấm.

b- Thi phần mềm sáng tạo (PMST):   

Phần mềm sáng tạo phải do thí sinh tự làm và có nội dung được ứng dụng trong học tập, vui chơi giải trí, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường…; phần mềm có thể là sản phẩm chưa hoàn chỉnh, có ý tưởng sáng tạo nhưng không được sao chép và chưa tham dự thi trong bất kỳ cuộc thi nào. Phần mềm được đóng gói cài đặt cùng với mã nguồn mở dưới dạng đĩa CD, DVD, Flash RAM …

Học sinh có sản phẩm phần mềm tin học được đăng ký tham gia cuộc thi theo từng bảng như sau:

+ Học sinh Tiểu học (Bảng D1)

+ Học sinh Trung học cơ sở (Bảng D2)

+ Học sinh Trung học phổ thông (Bảng D3)

Các huyện, thị, thành Đoàn tiếp nhận đăng ký và tổng hợp các PMST gửi về Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh, chậm nhất là ngày 11/10/2012 (thứ 5). Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh tổ chức tuyển chọn và chấm điểm các phần mềm sáng tạo, tác giả sản phẩm phần mềm sáng tạo sẽ phải thuyết trình về sản phẩm trước hội đồng giám khảo.

Đối với các phần mềm sáng tạo đã dự thi lần trước, nếu đăng ký dự thi năm 2012 thì phần mềm sáng tạo đó phải được bổ sung, nâng cấp. Các thí sinh có thể làm phần mềm sáng tạo và đăng ký dự thi theo nhóm, mỗi nhóm tối đa không quá 3 thí sinh/1 phần mềm dự thi. Một thí sinh có thể đăng ký dự thi nhiều sản phẩm PMST.

c- Tin học vui :

- Các đơn vị chọn mỗi bảng 02 em tham gia.

- Hình thức : Thi đố vui trên sân khấu.

 

3. Số lượng :

- Mỗi huyện, thị, thành Đoàn chọn cử tối đa 15 thí sinh; thành Đoàn Rạch Giá chọn cử tối đa 80 thí sinh (đảm bảo tỷ lệ  thí sinh dự thi đồng đều giữa các khối).

- Đơn vị Viễn thông Kiên Giang và Bưu điện tỉnh chọn cử tối đa 30 thí sinh.

 

4. Thời gian - Địa điểm :

- Thời gian : dự kiến ngày 20 - 21/10/2012 (thứ bảy, chủ nhật).

- Địa điểm : Tại Nhà Thiếu Nhi tỉnh Kiên Giang, số 4 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

 

III- GIẢI THƯỞNG:

- Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng, kèm Giấy khen của tỉnh Đoàn cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích các nội dung thi : bắt buộc, phần mềm sáng tạo, tin học vui.

- Ngoài ra, khen thưởng đối với giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh và huyện năm học 2011 - 2012 thực hiện theo Hướng dẫn số 240/SGDĐT-GDTrH-TX của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 13 tháng 12 năm 2010.

- Giải phong trào cho các đơn vị tổ chức tốt Hội thi từ cấp cơ sở lên tỉnh, có đủ đối tượng dự thi và có điểm bình quân cao nhất.

- Giá trị giải thưởng cho tập thể và cá nhân được thông báo cụ thể trong Thể lệ Hội thi.

- Ngoài những cá nhân đạt giải theo cơ cấu. Ban Tổ chức Hội thi sẽ quyết định các giải thưởng khác căn cứ vào kết quả thi thực tế của thí sinh ở các khối đối với từng nội dung thi.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Nhiệm vụ của ba ngành :

a. Tỉnh Đoàn :

-  Xây dựng Kế hoạch và Thể lệ của Hội thi thống nhất ba ngành phối hợp, triển khai trong hệ thống Đoàn; chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn thực hiện tốt nội dung Kế hoạch đã đề ra.

- Thành lập và chủ trì các cuộc họp của Ban Tổ chức, các tiểu ban phục vụ Hội thi.

- Lập dự trù kinh phí tổ chức, khen thưởng, ăn, nghỉ cho các em thí sinh tham dự Hội thi cấp tỉnh và toàn quốc. Chịu trách nhiệm thanh quyết toán toàn bộ kinh phí tổ chức Hội thi.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Kiên Giang đưa tin về Hội thi.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, nơi ăn, nghỉ cho các thí sinh ở xa về tham dự Hội thi (đơn vị Viễn thông Kiên Giang, Bưu điện tỉnh  và Thành đoàn Rạch Giá tự túc ăn, nghỉ).

b. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang :

- Tư vấn về nội dung chuyên môn, đề xuất nội dung Hội thi, đảm nhận Chủ tịch Hội đồng giám khảo Hội thi. Thành lập và phân công Hội Đồng giám khảo : giới hạn nội dung thi; soạn thảo, giữ bí mật đề thi, đáp án chấm thi, chấm thi, giải quyết khiếu nại, đề xuất cơ cấu giải thưởng, báo cáo chuyên môn.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục các huyện, thị, thành; Ban Giám hiệu các trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trong toàn tỉnh phối hợp tổ chức và tạo điều kiện, hỗ trợ về mặt thời gian, kinh phí để các các em học sinh tham gia tốt Hội thi.

- Khen thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi cấp tỉnh theo hướng dẫn số 240/SGDĐT-GDTrH-TX ngày 13 tháng 12 năm 2010 về việc Khen thưởng đối với giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh và huyện năm học 2011 - 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang.

c. Sở Thông tin  - Truyền thông :

Hỗ trợ toàn bộ kinh phí tổ chức Hội thi; chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc và giới thiệu các chuyên viên công nghệ thông tin có uy tín, kinh nghiệm tham gia Hội đồng giám khảo.

 

d- Ba đơn vị thống nhất thành lập Ban tổ chức, gồm các đồng chí có tên sau :

- Đ/c Tống Phước Trường - Bí thư tỉnh Đoàn - Trưởng ban;

- Đ/c Lê Hồng Thắm - Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đoàn - Phó ban;

- Mời Đ/c Cao Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Kiên Giang - Phó Ban;

- Mời Đ/c Nguyễn Hồ Phương - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông - Phó ban;

- Mời đ/c Lưu Văn Duỗi - Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin – Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang - Thành viên.

- Đ/c Trương Đăng Khoa - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn Kiên Giang - Thành viên.

- Đ/c Trần Hớn Văn - UVTV, Giám đốc Nhà Thiếu Nhi tỉnh Kiên Giang - Thành viên.

- Đ/c Lâm Quốc Toàn - Trưởng ban Tổ chức kiểm tra tỉnh Đoàn - Thành viên;

- Đ/c Trương Thanh Thúy - UVTV, Trưởng ban Thiếu nhi Trường học tỉnh Đoàn - Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Thị Xuân Đào - UV.BCH, Chánh văn phòng tỉnh Đoàn - Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Quốc Việt - Trưởng phòng Hành chính quản trị Nhà Thiếu Nhi tỉnh Kiên Giang - Thành viên;

- Đ/c Trần Ngọc Lương - Phó ban Thiếu nhi Trường học tỉnh Đoàn - Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Gia Đẳng - Chuyên viên phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo làm Thành viên.

 

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Viễn Thông Kiên Giang, Bưu điện tỉnh :

- Cụ thể hóa Kế hoạch phối hợp của tỉnh; đồng thời tham mưu, đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức Hội thi ở cấp mình; chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để tham dự vòng thi cấp tỉnh (những đơn vị không có điều kiện tổ chức ở cấp mình thì phải kiểm tra  tuyển chọn những em xuất sắc nhất dự thi).

- Tiến hành tập huấn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, vật dụng cần thiết để tham dự Hội thi.

- Thành lập Đoàn, có phân công trưởng, phó đoàn. Danh sách và phần mềm sáng tạo các em thí sinh dự thi gởi về Ban Thiếu Nhi - Trường học tỉnh Đoàn chậm nhất ngày 12/10/2012 (thứ sáu), theo địa chỉ : số 22 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang; ĐT : 077.9876901; 0916967557 (gặp đ/c Trần Ngọc Lương).

 

3. Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị, thành và BGH các trường THPT :

Phối hợp với huyện, thị, thành Đoàn vận động học sinh ở 03 cấp học tham dự Hội thi. Phát các biểu mẫu và hướng dẫn các em học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Ban tổ chức. Tiến hành tập huấn và tạo điều kiện, về thời gian, hỗ trợ kinh phí (theo quy định hiện hành) để các đồng chí phụ trách và các em học sinh tham gia tốt Hội thi các cấp.

 

- Khen thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi cấp huyện theo hướng dẫn số 240/SGDĐT-GDTrH-TX ngày 13 tháng 12 năm 2010 về việc Khen thưởng đối với giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh và huyện năm học 2011 - 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang.

 

 

4. Tiến độ thực hiện :

- Tháng 08/2012: Xây dựng hoàn chỉnh và ban hành kế hoạch, thể lệ Hội thi.

- Ngày 10/9/2012 Triển khai kế hoạch, thể lệ Hội thi.

- Tháng 08 092011: Chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thị, thành Đoàn, các đơn vị Viễn Thông; Bưu điện tổ chức Hội thi. Thành lập Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo.

- Ngày 20,21/10/2012: Tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Kiên Giang lần thứ X năm 2012.

- Ngày 21/10/2012: Lễ tổng kết và trao giải Hội thi cấp tỉnh.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ khối Học sinh phổ thông năm 2012. Đề nghị Phòng Giáo dục- Đào tạo; Ban Giám đốc Viễn Thông và Bưu điện tỉnh Kiên Giang; Ban Giám hiệu các trường; Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn hỗ trợ và triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức thông qua Ban Thiếu nhi - Trường học tỉnh Đoàn, ĐT : 077.3876901 - 077.3868610.

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO             TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

               PHÓ GIÁM ĐỐC                                                    BÍ THƯ

 

                                                                                   

                    (Đã ký)                                                                          (Đã ký)

 

 

     

       Cao Thanh Hùng                                                Tống Phước Trường

 

                                                                            

                                                              SỞ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Ban CTTN TW Đoàn,

- TT phát triển KHCN TW Đoàn,

- Đ/c Phan Văn Mãi,                                                                               (Đã ký)

- VP I, II TW Đoàn,

- TT tỉnh Đoàn,

- Sở KHCN, TT-TT,  GD - ĐT,

- Viễn thông, Bưu điện Kiên Giang,                                                  Nguyễn Hồ Phương

- Thành viên BTC,

- Các huyện, thị, thành Đoàn,                                              

- Phòng GD các huyện, thị, thành,

- Lưu.                                                                               

Bài viết cùng chủ đề