Liên hệ nhà trường
- Địa chỉ: 393 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0773 863 519
- Email: c3nguyentrungtruc.kiengiang@moet.edu.vn