Thông báo
Danh sách đội tuyển học sinh giỏi của trường Nguyễn Trung Trực năm học 2014-2015
LỊCH HỌC BÙ, KIỂM TRA HỌC KỲ I, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 10 VÀ 11,THI TUYỂN BỔ SUNG LỚP 10 CHUYÊN VÀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2013-2014
Ngày đăng: 18-05-2015 bởi admin
Thông báo tập huấn phần mềm Văn phòng điện tử
Để tiếp cận kiến thức mới về tin học, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản IT bệnh viện sẽ tập huấn Office 2010
Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên