Giới thiệu
02:08 NGÀY 11/08/2015
Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trung Trực

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 
         THÔNG TIN CHI TIẾT
 
Họ và tên:
 
Ngày sinh:
 
Giới tính:
 
Ngày vào Đảng:
 
Điện thoại:
 
Chỗ ở hiện tại:
 
Quê quán:
 
Trình độ chuyên môn:
 
Chức vụ:
 
 
 
 

 
 
 THÔNG TIN CHI TIẾT
Họ và tên:
Trần Thị Kim Phụng
Ngày sinh:
12/6/1979
Giới tính:
 Nữ
Ngày vào Đảng:
2010
Điện thoại:
 
Chỗ ở hiện tại:
 Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá
Quê quán:
 An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang
Trình độ chuyên môn:
 ĐHSP Toán, Thạc sỹ Giáo dục học
Chức vụ:
 P. Hiệu Trưởng
 
 
 

 
 THÔNG TIN CHI TIẾT
Họ và tên:
 Lê Huy Thơ
Ngày sinh:
 20-09-1977
Giới tính:
 Nam
Ngày vào Đảng:
 28-12-2008
Điện thoại:
 0939296166
Chỗ ở hiện tại:
 F4-22, Dương Bá Trạc, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá
Quê quán:
 Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 
Trình độ chuyên môn:
 Thạc sỹ Triết học
Chức vụ:
 P. Hiệu Trưởng
 
 
 
 

 
 THÔNG TIN CHI TIẾT
Họ và tên:
 Huỳnh Thị Xuân Kiều
Ngày sinh:
 16-04-1981
Giới tính:
 Nữ
Ngày vào Đảng:
 06-10-2007
Điện thoại:
 0919311396
Chỗ ở hiện tại:
 11-Nguyễn An, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá
Quê quán:
 Vân Khánh, An Minh, Kiên Giang
Trình độ chuyên môn:
 Cử nhân sư phạm Vật lý
Chức vụ:
 P. Hiệu Trưởng