Giới thiệu
02:08 NGÀY 11/08/2015
Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trung Trực

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 
         THÔNG TIN CHI TIẾT
 Họ và tên:
  Nguyễn Xuân Phượng
 Ngày sinh:
  28/12/1958
 Giới tính:
 Nam
 Ngày vào đảng:
 18/10/1985
 Điện thoại:
 0913.644.716
 Chỗ ở hiện tại:
 364 Nguyễn Trung Trực - Vĩnh Lạc - RG - Kiên Giang
 Quê quán:
  Mai Hóa - Tuyên Hóa _ Quảng Bình
 Trình độ chuyên môn:
 Thạc sỹ Vật Lý
 Chức vụ:
  Hiệu trưởng
 
 
 

 
 
 THÔNG TIN CHI TIẾT
 Họ và tên:
Dương Phương Hồng
 Ngày sinh:
 
 Giới tính:
Nữ
 Ngày vào đảng:
03/5/1997
 Điện thoại:
0919.534.888
 Chỗ ở hiện tại:
Số 78/1 Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá - Kiên Giang
 Quê quán:
Rạch Giá –Kiên Giang
 Trình độ chuyên môn:
 ĐHSP Ngữ văn, Thạc sỹ Giáo dục học
 Chức vụ:
 P. HIệu Trưởng
 
 
 

 
 THÔNG TIN CHI TIẾT
 Họ và tên:
Lê Huy Thơ
 Ngày sinh:
20/9/1977
 Giới tính:
Nam
 Ngày vào đảng:
 
 Điện thoại:
0939296166
 Chỗ ở hiện tại:
 
 Quê quán:
 
 Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Khoa học
 Chức vụ:
 P. HIệu Trưởng
 
 
 
 

 
 THÔNG TIN CHI TIẾT
 Họ và tên:
Huỳnh Thị Xuân Kiều
 Ngày sinh:
16/4/1981
 Giới tính:
Nữ
 Ngày vào đảng:
 
 Điện thoại:
0919311396
 Chỗ ở hiện tại:
 
 Quê quán:
 
 Trình độ chuyên môn:
Cử nhân
 Chức vụ:
 P. HIệu Trưởng
 
 
 

Mã Phước Lợi