Quý Thầy/Cô chủ nhiệm các lớp khối 11, và Khối 12 năm học 2022 - 2023, thông báo đến các em học sinh lớp mình có nhu cầu mượn sách giáo khoa, đến liên hệ tại Thư viện trường THPT Nguyễn Trung Trực vào giờ hành chính. (Thứ 7 và CN không hoạt động). Trân trọng kính chào!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N5bo_8acpH9rsJusgDVoZzrAf62yE9wT/edit?usp=sharing&ouid=116700384328360871842&rtpof=true&sd=true