Tin Trường
Thời gian tựu trường năm học 2020 - 2021.
Trường THPT Nguyễn Trung Trực thông báo đến các đơn vị, cá nhân bên trong và ngoài trường có nhu cầu đấu giá dịch vụ...
(Theo TT 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT)
Thực hiện Kế hoạch số 626/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, trường THPT Nguyễn Trung Trực xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 như sau:
Đầu trang Trước  1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang