giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Đoàn thanh niên
00:08 NGÀY 17/08/2015
BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KÌ 2012 - 2013
BCHĐT

 

              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

NHIỆM KÌ 2012 - 2013


1. Đ/c Lê Huy Thơ

Chức vụ: Bí thư Đoàn trường

ĐT: 0939296166

 

2. Đ/c Huỳnh Thị Kim Thoa

Chức vụ: Phó BT Đoàn trường

Phó chủ tịch Ủy ban Hội

ĐT: 0986273312   

 

3. Đ/c Trần Văn Tư

Chức vụ: Phó BT Đoàn trường

ĐT: 01663047470

 

4. Đ/c Lâm Quốc Việt

Chức vụ: Ủy viên BTV

ĐT: 0939905445

Trưởng ban phong trào

 

5. Đ/c Nguyễn Thị Lý

Chức vụ: Ủy viên BTV

ĐT: 0939624010

Trưởng ban thi đua

6. Đ/c Phạm Thị Diệu Linh

 

Chức vụ: Ủy viên BCH

ĐT: 0919787365

Phụ trách các CĐ: 12A1, 12CB1, 12CB2

7. Đ/c Nguyễn Hoàng Sang

Chức vụ: Ủy viên BCH

ĐT: 01674151114

Phụ trách các CĐ: 12B1, 12CB3 đến 12CB7

8. Đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

Chức vụ: Ủy viên BCH

ĐT: 01233622596

Phụ trách các CĐ: 12A2, 12A3, 12B2, 12C, 12D1, 12D2

9. Đ/c Nguyễn Quốc Anh

Chức vụ: Ủy viên BCH

ĐT: 01683678882

Phụ trách các CĐ: 11A1 đến 11A3, 10CB8 đến 10CB10

10. Đ/c Trần Thế Anh

Chức vụ: Ủy viên BCH

ĐT: 0928917745

Phụ trách các CĐ: 11B, 11D, 11CB4 đến 11CB7

11. Đ/c Trịnh Mỹ Dung

Chức vụ: Ủy viên BCH

ĐT: 0983964949

Phụ trách các chi đoàn 11 chuyên

12. Đ/c Trần Thị Thu Vân

Chức vụ: Ủy viên BCH

ĐT: 01868539700

Phụ trách các CĐ: 11D, 11CB1, 11CB2, 11CB3

13. Đ/c Nguyễn Văn Đồng

Chức vụ: Ủy viên BCH

ĐT: 01654466323

Phụ trách các chi đoàn 10 chuyên

14. Đ/c Lê Ngọc Tuyền

Chức vụ: Ủy viên BCH

ĐT: 0985868767

Phụ trách các CĐ: 10A1, 10A2, 10A3, 10D1, 10D2

15. Đ/c Phạm Quốc Cường

Chức vụ: Ủy viên BCH

ĐT: 01883521023

Phụ trách các chi đoàn từ 10CB1 đến 10 CB7


Bài viết cùng chủ đề