Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
00:08 NGÀY 17/08/2015
LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 – 2013
VPĐ

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực

LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG  ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 – 2013

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Về thời gian trực

- Buổi sáng: Cán bộ được phân công trực có mặt tại trường trước 6 giờ 50 phút và không về trước 10 giờ 45 phút.

- Buổi chiều: Cán bộ được phân công trực có mặt tại trường trước 13 giờ 50 phút và không về trước 16 giờ 45 phút.

2. Công việc trong thời gian trực

- Thực hiện các công việc của công tác Đoàn.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, xử lý và báo cáo việc thực hiện nội quy nề nếp của học sinh.

- Thực hiện các công việc phát sinh trong thời gian trực.

- Ghi rõ những nội dung công việc đã thực hiện và chưa thực hiện vào sổ trực để bàn giao cho người trực tiếp theo.

- Trong trường hợp có công việc đột xuất, nghỉ trực thì phải có lý do chính đáng và tự bố trí người trực thay.

- Trong quá trình trực phải có trách nhiệm bảo quản tài sản và giữ gìn vệ sinh chung. Thực hiện tiết kiệm điện và giấy in, chỉ sử dụng các vật dụng, phương tiện của Đoàn trường cho các công việc, nghiệp vụ của Đoàn.

          Trên đây là những quy định khi trực văn phòng Đoàn. Yêu cầu các đồng chí được phân công nghiêm chỉnh thực hiện.

II. LỊCH TRỰC CỤ THỂ

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Sáng

T.Thơ, C.Thoa

T.Thơ

T.Thơ

T.Thơ

C.Thoa

T.Thơ, C.Thoa

Chiều

T.Tư

T.Thơ

T.Tư

T.Tư

C.Thoa

T.Tư

                                                                                                                              TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                           Bí thư

 

 

 

                                                                                                                                      Lê Huy Thơ

Bài viết cùng chủ đề