Tin Trường
09:08 NGÀY 29/08/2020
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG
Thời gian tựu trường năm học 2020 - 2021.
Trường THPT Nguyễn Trung Trực thông báo thời gian tựu trường như sau:
1. Ngày 01/9/2020:
-    7 giờ 30 phút: Giáo viên chủ nhiệm các lớp tập trung tại trường sinh hoạt tại phòng giáo viên.
-    8 giờ 30 phút: Học sinh nhận lớp tại phòng học và nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến một số nội dung chuẩn bị cho năm học. Đăng ký môn học thể dục (nếu có).
2. Ngày 03/9/2020:  8 giờ 00 phút: Học sinh đến trường học tập nội quy, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi. Chép thời khóa biểu.
3. Ngày 05/9/2020: Học sinh tập trung tại trường dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021.
4. Ngày 07/9/2020: Học chính thức theo thời khóa biểu.
Bài viết cùng chủ đề