Tin Trường
06:02 NGÀY 13/02/2020
CÔNG VĂN VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TẬP TẠI NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM CORONA
Hs khối 10-11-12 đăng ký và đăng nhập để học online qua hướng dẫn.
Các em bấm vào link sau để đọc hướng dẫn chi tiết về đăng kí và đăng nhập hệ thống tự học nha. https://drive.google.com/file/d/0Bzirg9TrKJr2MUNfd2EtYTQtVzUwMk9yQl9jSlhsODA0T0tn/view?usp=sharing
Trang web tự học: https://viettelstudy.vn/sgdkiengiang?fbclid=IwAR1FPdslbP959YbVboRONNqKEwfNx5OUKYAZM6_IqPOwUIIjpw91-M_cWYE
Bài viết cùng chủ đề