Thông báo
15:07 NGÀY 05/07/2022
THÔNG BÁO ĐÃ CÓ KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH 10 - 2022
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH  VÀ CÁC EM HỌC SINH : 
ĐÃ CÓ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SINH 10, TRA CỨU TRÊN PHẦN MỀM TUYỂN SINH 10
QUÝ PHỤ HUYNH HỌC SINH VÀO TRA CỨU BIẾT KẾT QUẢ ĐỂ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC
THEO THÔNG BÁO. TRÂN TRỌNG!
Bài viết cùng chủ đề