Thông báo
00:08 NGÀY 17/08/2015
LỊCH HỌC BÙ, KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014
LỊCH HỌC BÙ, KIỂM TRA HỌC KỲ I, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 10 VÀ 11,THI TUYỂN BỔ SUNG LỚP 10 CHUYÊN VÀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2013-2014
   Sở GD - ĐT Kiên Giang              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Ng Trung Trực                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
         LỊCH HỌC BÙ, KIỂM TRA HỌC KỲ I, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 10 VÀ 11, 
    THI TUYỂN BỔ SUNG LỚP 10 CHUYÊN VÀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2013-2014
 

TUẦN

THỨ NGÀY

SÁNG

 CHIỀU GHI CHÚ

16

Thứ 7 ngày 23/11/2013

 

Học bù TKB sáng thứ 4 ngày 20/11

TKB lần 3

17

Thứ 2 ngày 25/11/2013

Tiết SHĐT KTTT: Hóa chuyên,

 

 

T.Anh chuyên và NC, Hóa 12CB

 

 

Thứ 7 ngày 30/11/2013

 

KTHKI GDCD và Tin học lớp 12

 

18

Từ thứ 2 đến thứ 7

KTHK I: T dục, QPAN, Nghề và T.Pháp (GV bộ môn thực hiện tại lớp)

 

Thứ 7 ngày 07/12/2013

Tiết 4: KTHKI C nghệ lớp 11 và 12

Học bù TKB sáng thứ 4 ngày 04/9

TKB lần 1

19

Thứ 2 ngày 09/12/2013

Học bù TKB sáng thứ 5 ngày 05/9

Học bù TKB chiều thứ 5 ngày 05/9

TKB lần 1

Thứ 3 ngày 10/12/2013

KTHKI Sử, Sinh lớp 11 và 12

KTHKI Sử và Sinh lớp 10

 

Thứ 4 ngày 11/12/2013

KTHKI Địa, Lý lớp 11 và 12

KTHKI Địa và Lý lớp 10

 

Thứ 5 ngày 12/12/2013

KTHKI Văn, Hóa lớp 11 và 12

KTHKI Văn và Hóa lớp 10

 

Thứ 6 ngày 13/12/2013

KTHKI Toán, T.Anh lớp 11 và 12

KTHKI Toán và T.Anh lớp 10

 

Thứ 7 ngày 14/12/2013

KTHKI Tin học và GDCD lớp 10

KTHKI Công nghệ lớp 10

 

KTHKI Tin học và GDCD lớp 11

 

C nhật ngày 15/12/2013

Thi chọn đội tuyển HSG cấp

Thi tuyển bổ

 

cấp trường lớp 10 và 11

sung lớp 10 chuyên

 

20

Thứ 7 ngày 21/12/2013

 

Thi thử Đại học lần 2

 

C nhật ngày 22/12/2013

Thi thử Đại học lần 2

Thi thử Đại học lần 2

 

Lưu ý:   Các lớp 12 không chuyên KTHK I theo đề của Sở GD-ĐT các môn: Văn, Hóa, Toán và T.Anh;
            Các lớp 12 chuyên KTHK I các môn này theo đề của trường. 

                                                                  Kiên Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2013

                                                                      Phó hiệu trưởng 

                                                                                    (Đã ký)

                                                                  Nguyễn Xuân Phượng

Bài viết cùng chủ đề