Thông báo
00:08 NGÀY 17/08/2015
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP TRƯỜNG
Danh sách đội tuyển học sinh giỏi của trường Nguyễn Trung Trực năm học 2014-2015

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN- TOÁN CASIO TRƯỜNG,

NĂM HỌC 2014-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN THI

LỚP

ĐIỂM

GIẢI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thịnh Khang

Toán

12T

16.50

II

Chọn

2

Phương Khánh Nam

Toán

12T

13.00

KK

Chọn

3

Lê Tấn Nghĩa

Toán

12T

16.25

III

Chọn

4

Thái Trung Nghiêm

Toán

12T

9.25

 

Chọn

5

Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm

Toán

12T

12.50

KK

Chọn

6

Đinh Quang Thiện

Toán

12T

10.00

 

Chọn

7

Võ Trần Tiến

Toán

12T

10.00

 

Chọn

8

Phan Hoài Vinh

Toán

12T

12.25

KK

Chọn

9

Nguyễn Việt Cường

Toán

12T

18.00

I

Chọn

10

Đinh Thị Thúy Hằng

Toán

12T

8.25

 

Chọn

11

Dương Tấn Hiếu

Toán

12T

11.50

 

Chọn

12

Nguyễn Sĩ Dũng Tiến

Toán

12T

16.50

II

Chọn

13

Nguyễn Việt Hùng

Toán Casio

12A1

10.00

III

Chọn

14

Lý Trí Khoa

Toán Casio

12H

23.00

I

Chọn

15

Trương Thị Trúc Ly

Toán Casio

12A1

22.00

II

Chọn

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN SINH TRƯỜNG,

NĂM HỌC 2014-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN THI

LỚP

ĐIỂM

GIẢI

GHI CHÚ

1

Huỳnh Quốc Đạt

Sinh

12T

14.75

III

Chọn

2

Nguyễn Phạm Cẩm Lụa

Sinh

12A1

8.00

 

Chọn

3

Hồ Thị Bé Thảo

Sinh

12A1

11.25

KK

Chọn

4

Huỳnh Thảo Trang

Sinh

12B1

14.00

III

Chọn

5

Trần Kim Yến

Sinh

12A1

12.50

KK

Chọn

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG,

NĂM HỌC 2014-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN THI

LỚP

ĐIỂM

GIẢI

GHI CHÚ

1

Trần Thị Quế Anh

Vật lý

12A2

3.00

 

Chọn

2

Nguyễn Đức Anh

Vật lý

12H

3.50

 

Chọn

3

Lê Anh Duy

Vật lý

12A2

3.00

 

Chọn

4

Phạm Xuân Mai

Vật lý

12A4

3.50

 

Chọn

5

Phạm Xuân Trường

Vật lý

12A1

2.50

 

Chọn

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN  TRƯỜNG,

NĂM HỌC 2014-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN THI

LỚP

ĐIỂM

GIẢI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Lê Ngọc Anh

Ngữ văn

12C

10.50

KK

Chọn

2

Phan Thị Thúy Ngân

Ngữ văn

12D1

10.75

KK

Chọn

3

Quách Huệ Như

Ngữ văn

11V

11.00

III

Chọn

4

Thái Kim Quyên

Ngữ văn

12A2

11.00

III

Chọn

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC  TRƯỜNG,

NĂM HỌC 2014-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN THI

LỚP

ĐIỂM

GIẢI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Lê Anh Hữu

Tin học

12A4

18.50

I

Chọn

2

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tin học

12B1

11.50

II

Chọn

3

Triệu Cẩm Tùng

Tin học

12D1

6.00

 

Chọn

4

Vũ Hoàng Yến

Tin học

12A1

7.00

 

Chọn

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN ANH VĂN TRƯỜNG,

NĂM HỌC 2014-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN THI

LỚP

ĐIỂM

GIẢI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thành Huy

Anh Văn

11A

9.80

KK

Chọn

2

Trần Ngọc Mỹ

Anh Văn

12D1

10.40

II

Chọn

3

Đào Mạnh Thắng

Anh Văn

12H

9.20

KK

Chọn

4

Phùng Trung Tín

Anh Văn

12D1

 

 

Chọn

5

Trần Quốc Tuấn

Anh Văn

11A3

10.10

III

Chọn

6

Lê Ngọc Tuyền

Anh Văn

12D1

12.00

I

Chọn

7

Lê Minh Uyên

Anh Văn

12A4

9.80

KK

Chọn

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA  TRƯỜNG,

NĂM HỌC 2014-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN THI

LỚP

ĐIỂM

GIẢI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Hồng Anh

Hóa

12H

6.00

KK

Chọn

2

Trương Đồng Bảo

Hóa

12H

7.50

III

Chọn

3

Nguyễn Thị Bước

Hóa

12H

5.50

 

Chọn(Casio Hóa)

4

Nguyễn Thành Đạt

Hóa

12H

6.50

KK

Chọn

5

Huỳnh Hoàng Đạt

Hóa

12H

5.50

 

Chọn(Casio Hóa)

6

Trương Cẩm Hồng

Hóa

12T

6.50

KK

Chọn

7

Nguyễn Thành Long

Hóa

11H

5.50

 

Chọn(Casio Hóa)

8

Trần Quốc Anh

Hóa

12T

15.00

I

Chọn

9

Nguyễn Văn Đồng

Hóa

12H

15.00

I

Chọn

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA  TRƯỜNG,

NĂM HỌC 2014-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN THI

LỚP

ĐIỂM

GIẢI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Phi Hồ

Địa

12D2

10.00

 

Chọn

2

Nguyễn Văn Huy

Địa

12H

15.50

II

Chọn

3

Trần Thái Nguyên

Địa

12A3

13.00

KK

Chọn

4

Trần Thị Hải Như

Địa

12A2

10.00

 

Chọn

5

Châu Ngọc Kim Thảo

Địa

12C

16.50

I

Chọn

6

Đoàn Chí Toàn

Địa

12C

14.00

KK

Chọn

7

Huỳnh Nguyễn Ngọc Trinh

Địa

12B1

15.00

III

Chọn

8

Trần Thị Cẩm Tú

Địa

12C

15.50

II

Chọn

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ  TRƯỜNG,

NĂM HỌC 2014-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN THI

LỚP

ĐIỂM

GIẢI

GHI CHÚ

1

Trần Minh Thu

Lịch sử

12A1

10.50

III

Chọn

2

Thái Thị Trân Trân

Lịch sử

12C

15.50

I

Chọn

3

Trần Thị Mỹ Trân

Lịch sử

12A4

14.50

II

Chọn

4

Tiêu Vĩnh Xén

Lịch sử

12B2

10.50

III

Chọn

5

Võ Thanh Xuân

Lịch sử

12D2

8.00

KK

Chọn

 

Bài viết cùng chủ đề