Thông báo
03:06 NGÀY 19/06/2024
THÔNG BÁO LICH PHÚC KHẢO TS10 2024 - 2025 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 19/06/2024 cho đến 17h ngày 20/06/2024. Trân trọng
Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 19/06/2024 cho đến 17h ngày 20/06/2024. Trân trọng
Bài viết cùng chủ đề