Sử - Địa - GDCD
00:08 NGÀY 17/08/2015
GIỚI THIỆU TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

           Ngày 03/10/2011, Tổ Sử – Địa – Công dân được tái thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-HT-2011 của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trên cơ sở ghép nhóm Giáo dục công dân vào Tổ Sử – Địa. Đây là tổ có đến 3 nhóm chuyên môn khác nhau.

           Về biên chế, sau khi sát nhập, Tổ Sử – Địa – Công dân có 15 người (10 nữ, 10 đảng viên), chia ra: Nhóm Sử 6 người (5 nữ), Nhóm Địa 5 người (3 nữ), Nhóm Công dân 4 người (2 nữ).

          Năm học 2014 - 2015, biên chế  của tổ chỉ còn 14 người, thầy Lê Huy Thơ được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng từ tháng 05/2014.

Các thành viên của tổ Lịch sử - Địa lý - GDCD

(Từ trái qua: Thầy Ngô Gia Tuyên, thầy Lê Minh Sơn, thầy Lê Huy Thơ (nay là Phó Hiệu trưởng), cô Huỳnh Thị Kim Thoa, cô Lý Ngọc Trinh, cô Nguyễn Thị Liễu, cô Phan Thị Thu Anh, cô Vũ Thị Thu Thủy, cô Nguyễn Thị Bích Thủy, cô Nguyễn Thị Lan Mai, cô Hoàng Thị Chung Thủy, cô Trần Như Túy Phương, cô Đào Kiên Hà, thầy Đỗ Văn Truyền, thầy Hoàng Trung Hiển)

 

Thành tích đạt được:

- Chất lượng giảng dạy trên 98% từ TB trở lên.

- Hai đội tuyển Học sinh giỏi Sử, Địa đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi vòng tỉnh năm 2013. Cụ thể: Đội tuyển Sử có 5/6 hs dự thi đạt giải (2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích); Đội tuyển Địa có 6/6 hs dự thi đạt giải (2 giải Nhì, 1giải Ba, 3 giải Khuyến khích)

- Tổ đạt danh hiệu Tổ tiên tiến.

- 100% giáo viên trong tổ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

– Các danh hiệu, bằng khen cá nhân đã dạt được:

+ 05 giáo viên giỏi cấp trường, 01 giáo viên giỏi cụm trường, 03 giáo viên giỏi cấp tỉnh ; 03 CSTĐ cấp cơ sở, 04 CSTĐ cấp tỉnh ; 01 bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nhiều giấy khen, bằng khen của Sở GD&ĐT và của UBND tỉnh Kiên Giang.

+ Đạt 1 giải C dự thi ngày Hội công nghệ thông tin do Sở GD&ĐT tổ chức.

+ Đạt 1 giải B và 2 giải C thi thiết kế bài giảng điện tử.

 

THÔNG TIN GIÁO VIÊN TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ - GDCD
 Họ và tên:
 Lê Minh Sơn
 Năm sinh:
 18-01-1958
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 LĐTT
 Chức vụ:
 Tổ trưởng chuyên môn
 Chuyên ngành:
 GDCD
 Năm vào ngành:
 1978
 Số điện thoại:
 0917488458
 Địa chỉ email:
 leson.kg@gmail.com
 
 
 

 

 Họ và tên:
 Lý Ngọc Trinh
 Năm sinh:
 21-05-1966
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 CSTĐ - GV dạy giỏi cấp tỉnh
 Chức vụ:
 Tổ phó chuyên môn
 Chuyên ngành:
 Lịch sử
 Năm vào ngành:
 1992
 Số điện thoại:
 0947474889
 Địa chỉ email:
 ngoctrinh@gmail.com
 
 
 

 

 Họ và tên:
 PhanThị Thu Anh
 Năm sinh:
 16-12-1979
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 CSTĐ cơ sở
 Chức vụ:
 Tổ phó chuyên môn
 Chuyên ngành:
 Địa lí
 Năm vào ngành:
 2002
 Số điện thoại:
 0919199840
 Địa chỉ email:
 thuanhph@gmail.com
 
 
 

 

 Họ và tên:
 Nguyễn Thị Lan Mai
 Năm sinh:
 08-02-1973
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 CSTĐ - GV dạy giỏi cấp tỉnh
 Chức vụ:
 Tổ trưởng Công đoàn
 Chuyên ngành:
 Lịch sử
 Năm vào ngành:
 1996
 Số điện thoại:
 0942696673
 Địa chỉ email:
 huunhontoi@gmail.com
 
 
 

 

 Họ và tên:
 Ngô Gia Tuyên
 Năm sinh:
 29-07-1962
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 LĐTT
 Chức vụ:
 Giáo viên
 Chuyên ngành:
 Lịch sử
 Năm vào ngành:
 1987
 Số điện thoại:
 0917735339
 Địa chỉ email:
 
 
 
 

 

 Họ và tên:
 Nguyễn Thị Bích Thủy
 Năm sinh:
 22-02-1980
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 CSTĐ cấp tỉnh
 Chức vụ:
 Giáo viên
 Chuyên ngành:
 Lịch sử
 Năm vào ngành:
 2001
 Số điện thoại:
 01236288537
 Địa chỉ email:
 
 
 
 

 

 Họ và tên:
 Hoàng Thị Chung Thủy
 Năm sinh:
 20-12-1974
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 
 Chức vụ:
 Giáo viên
 Chuyên ngành:
 Lịch sử
 Năm vào ngành:
 2000
 Số điện thoại:
 01252332779
 Địa chỉ email:
 chunghoangthuy@gmail.com
 
 
 

 

 Họ và tên:
 Vũ Thị Thu Thủy
 Năm sinh:
 11-03-1986
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 LĐTT- GV dạy giỏi cấp trường
 Chức vụ:
 Giáo viên
 Chuyên ngành:
 Lịch sử
 Năm vào ngành:
 2008
 Số điện thoại:
 0932850990
 Địa chỉ email:
 vttthuy1103@gmail.com
 
 
 

 

 Họ và tên:
 Đỗ Văn Truyền
 Năm sinh:
 10-09-1975
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 LĐTT
 Chức vụ:
 Giáo viên
 Chuyên ngành:
 Địa lí
 Năm vào ngành:
 1999
 Số điện thoại:
 0986487833
 Địa chỉ email:
 
 
 
 

 

 Họ và tên:
 Trần Như Túy Phương
 Năm sinh:
 05-10-1980
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 CSTĐ - GV dạy giỏi cấp tỉnh
 Chức vụ:
 Giáo viên
 Chuyên ngành:
 Địa lí
 Năm vào ngành:
 2002
 Số điện thoại:
 01234297297
 Địa chỉ email:
 tuyphuong80@yhoo.com.vn
 
 
 

 

 Họ và tên:
 Đào Kiên Hà
 Năm sinh:
 13-12-1981
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 LĐTT- GV dạy giỏi cấp trường
 Chức vụ:
 Giáo viên
 Chuyên ngành:
 Địa lí
 Năm vào ngành:
 2004
 Số điện thoại:
 0907236936
 Địa chỉ email:
 
 
 
 

 

 

 Họ và tên:
 Nguyễn Thị Liễu
 Năm sinh:
 18-04-1971
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 CSTĐ.CS
 Chức vụ:
 Giáo viên
 Chuyên ngành:
 GDCD
 Năm vào ngành:
 2000
 Số điện thoại:
 0917617585
 Địa chỉ email:
 
 
 
 

 

 Họ và tên:
 Huỳnh Thị Kim Thoa
 Năm sinh:
 23-02-1984
 Học vị - học hàm:
 Cử nhân
 Danh hiệu:
 LĐTT- GV dạy giỏi cấp trường
 Chức vụ:
 Giáo viên
 Chuyên ngành:
 GDCD
 Năm vào ngành:
 2008
 Số điện thoại:
 0986273312
 Địa chỉ email:
 htkt232@gmail.com
 
 

 

 

Họ và tên:

Phạm Thị Phương Thanh

Năm sinh:

06 - 05 - 1991

Học vị - học hàm:

Cử nhân

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Giáo viên

Chuyên ngành:

Giáo dục công dân

Năm vào ngành:

2014

Số điện thoại:

01677283505

Địa chỉ email:

ptpthanh1991@gmail.com

 

 


Bài viết cùng chủ đề