giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Giới thiệu sách mới
00:08 NGÀY 17/08/2015
THƯ MỤC SÁCH MỚI

 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI
( Năm học 2013 – 2014 )
STT TÊN SÁCH SL TÁC GIẢ NĂM XB NHÀ XB
TỔNG HỢP
1 Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật 1 Trần Thị Ngân 2013 Mỹ thuật
2 Phút cuối - Nhẹ bước lên con đường mới 1 Norine Dresser 2012 T.Hợp
3 Sức mạnh của trí tuệ cảm xúc 1 Roger Fisher 2010 Trẻ
4 Những bức thông điệp xanh 1 Tập thể 2010 H.
5 Nhà giáo ưu tú VN hiện đại T.1 1 Nguyễn Phú Tuấn 2013 L.Đ
6 Cẩm nang học đại học - 75 lời khuyên để thành công 1 Andrew Roberts 2013 ĐH H.Sen
           
PHÁP LUẬT
1 Luật Phòng - Chống khủng bố 2 Việt Nam (CHXHCN) 2013 CTQG
2 Luật hòa giải ở cơ sở 2 Việt Nam (CHXHCN) 2013 CTQG
3 Luật Phòng - Chống thiên tai 2 Việt Nam (CHXHCN) 2013 CTQG
4 Luật khoa học cà công nghệ 2 Việt Nam (CHXHCN) 2013 CTQG
5 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2 Việt Nam (CHXHCN) 2013 CTQG
6 Luật bảo hiểm xã hội 1 Phan Đình Khánh 2013 T.Hợp
7 Bồ dưỡng kiến thức pháp luật 1 Nguyễn Thị Hồi 2013 ĐHSP
8 Sổ tay tìm hiểu PL trong nước về quyền … 1 Kiên Giang (GDPL) 2013 Kiêngiang
9 Sổ tay PL đối với người chưa thành niên 2 Kiên Giang (GDPL) 2013 Kiêngiang
NGOẠI NGỮ
1 Introductory guide to the toeic test 2 Bruce Rogers 2006 Thomson
2 Writing research papers student book 2 Dorothy E Zemach 2011 Macmillan
3 Writing in paragraphs 2 Dorothy E Zemach 2006 Macmillan
4 Writing sentences student book 2 Dorothy E Zemach 2009 Macmillan
5 College writing 2 Dorothy E Zemach 2003 Macmillan
6 Success with college writing 1 Dorothy E Zemach 2003 Macmillan
7 Elementary language practice 2 Micheal Vince 2010 Macmillan
8 Adanced language practice 2 Micheal Vince 2009 Macmillan
9 Frist certificate language practice 2 Micheal Vince 2009 Macmillan
10 Tactics for listening (Second edition) 2 Jack C.Richards 2004 Oxford
11 Tactics for listening developing A 2 Jack C.Richards 2012 Oxford
12 Tactics for listening developing B 2 Jack C.Richards 2012 Oxford
13 Tactics for listening Basic A 2 Jack C.Richards 2012 Oxford
14 Tactics for listening Basic B 2 Jack C.Richards 2012 Oxford
15 Listen carefully (Luyện kỹ năng nghe T. Anh 1 Jack C.Richards 2011 VHTT
16 I.Science workbook (BT khoa học) 2 1 Khee Boone 2009 GD
17 Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm T.Anh 1 Song Phúc 2010 GD
18 Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm T.Anh (Cấu trúc câu) 1 Ng.Lê Bảo Ngọc 2010 GD
19 Đề kiểm tra kiến thức tiếng anh 10 1 Ng.Thúy Bình 2010 GD
20 Let's Talk -Luyện kĩ năng nghe - nói tiếng anh qua các hoạt động giao tiếp 1 Leo Jones 2007 TP.HCM
21 Let's Talk 2 - Luyện kĩ năng nghe - nói tiếng anh qua các hoạt động giao tiếp 1 Leo Jones 2007 TP.HCM
Bài viết cùng chủ đề