Tin Trường
00:08 NGÀY 17/08/2015
KHAI MẠC HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

    Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2014; 119 Cán bộ, công chức, viên chức tham gia coi thi tại Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực năm học 2014 – 2015 và 6 thanh tra coi thi đã có mặt đầy đủ để làm nhiệm vụ coi thi.

    Thầy Trương Bá Viện - Hiệu trưởng nhà trường, thông qua quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi, nhiệm vụ tổ chức coi thi đúng quy chế, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng trong quá trình tổ chức coi thi.

    Ông Nguyễn Thanh Tâm – Tổ trưởng tổ thanh tra coi thi, lưu ý với Hội đồng coi thi phải thực hiện đúng quy chế, công bằng, khách quan. Đây là kỳ thi quan trọng với các thí sinh, giám thị coi thi không nên gây áp lực đối với thí sinh.

    Tại Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực năm học 2014 – 2015 có 1107 thí sinh dự thi. Tất cả có 46 phòng thi, trong đó 8 phòng thi lớp Chuyên có 205 thí sinh dự thi, 38 phòng thi các lớp không chuyên có 902 thí sinh dự thi.

    Năm học 2014 – 2015 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực tuyển sinh 4 lớp chuyên gồm Toán, Ngữ văn, Hóa học, Tiếng anh và 11 lớp không chuyên.

   Ngày 20 tháng 6 năm 2014, buổi sáng thi môn Ngữ văn thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Tiếng anh thời gian làm bài 60 phút.

   Ngày 21 tháng 6 năm 2014, buổi sáng thi môn Toán thời gian làm bài 120 phút;

   Ngày 22 tháng 6 năm 2014, buổi sáng thi các môn chuyên Toán, Ngữ văn thời gian làm bài 150 phút và môn Hóa học, Tiếng anh thời gian làm bài 120 phút.

Bài viết cùng chủ đề