Tin Trường
00:08 NGÀY 17/08/2015
LỊCH THI THỰC HÀNH TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015

DANH SÁCH GIÁO SINH DỰ THI THỰC HÀNH MÔN GDCD

 

STT
HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH
LỚP
NGÀY
TIẾT
TÊN BÀI DẠY
GHI CHÚ
1
Thái Ngọc Chầm
10D1
04/11/2014
2- Sáng
Thực tiễn và vai trò thực tiễn …
Tiết 3
11CB4
14/11/2014
1- Sáng
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 2)
 
2
Huỳnh Thị Hồng Xuyến
10CB2
10/11/2014
5- Chiều
Con người là chủ thể của lịch sử
Tiết 1
11D2
12/11/2014
5- Sáng
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 2)
 
3
Nguyễn Kim Nhanh
10D2
14/11/2014
2- Sáng
Con người là chủ thể của lịch sử
Tiết 1
11CB1
11/11/2014
4- Sáng
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 2)
 
4
Danh Ngọc Giàu
10A1
05/11/2014
3- Sáng
Thực tiễn và vai trò thực tiễn …
Tiết 3
11A3
13/11/2014
3-Sáng
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 2)
 
5
Đỗ Thị Ánh Nhi
10A3
03/11/2014
2- Sáng
Thực tiễn và vai trò thực tiễn …
Tiết 3
11A1
05/11/2014
1- Sáng
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 1)
 
6
Lê Ngọc Dung
10CB2
03/11/2014
5- Chiều
Thực tiễn và vai trò thực tiễn …
Tiết 3
11A1
12/11/2014
1- Sáng
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 2)
 
7
Nguyễn Ngọc Lợi
10CB4
05/11/2014
3- Chiều
Thực tiễn và vai trò thực tiễn …
Tiết 3
11B
12/11/2014
3- Chiều
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 2)
 
8
Nguyễn Thị Kim Nương
10A3
10/11/2014
2- Sáng
Con người là chủ thể của lịch sử
Tiết 1
11CB2
04/11/2014
3- Sáng
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 1)
 
9
Phạm Thị Phương Thanh
10A2
06/11/2014
2- Sáng
Thực tiễn và vai trò thực tiễn …
Tiết 3
11B
05/11/2014
3- Chiều
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 1)
 
10
Lâm Thanh Sang
10A4
12/11/2014
2- Sáng
Con người là chủ thể của lịch sử
Tiết 1
11A2
06/11/2014
4- Sáng
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 1)
 
11
Lê Thị Kim Ngân
10CB5
07/11/2014
5- Sáng
Thực tiễn và vai trò thực tiễn …
Tiết 3
11A2
13/11/2014
4- Sáng
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 2)
 
12
Nguyễn Văn Sử
10CB3
12/11/2014
4- Chiều
Con người là chủ thể của lịch sử
Tiết 1
11CB2
11/11/2014
3- Sáng
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 2)
 
13
Trần Thị Bích Ngọc
10CB5
14/11/2014
5- Sáng
Con người là chủ thể của lịch sử
Tiết 1
11A3
06/11/2014
3- Sáng
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 1)
 
14
Trương Bé Tám
10CB3
05/11/2014
4- Chiều
Thực tiễn và vai trò thực tiễn …
Tiết 3
11C
07/11/2014
3- Chiều
Thực hiện nền KT nhiều thành phần (tiết 1)
 

 

DANH SÁCH GIÁO SINH DỰ THI THỰC HÀNH MÔN HÓA HỌC

 

STT HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH LỚP NGÀY TIẾT TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
1 Lâm Thị Ánh Tuyết 10A1 14/11/2014 3 phản ứng ôxi hóa khử (tiết 2)  
11A2 07/11/2014 5 Luyện tập chương  
2 Lê Thị Hồng Loan 10CB1 05/11/2014 4 Ôn tập chương
Bài viết cùng chủ đề