Tin Công đoàn
00:08 NGÀY 17/08/2015
Phấn đấu đến 2015, 100% GV được cung cấp máy tính giá rẻ
Phấn đấu đến 2015, 100% GV được cung cấp máy tính giá rẻ

(GD&TĐ)-Phấn đấu đến năm 2015, Chương trình máy tính giá rẻ sẽ cung cấp máy tính giá rẻ tới 100% giáo viên trong cả nước. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại thông báo số 7480 Văn phòng Chính phủ vừa công bố.

 

Tại thông báo này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Bộ GD&ĐT, các doanh nghiệp và các tổ chức liên quan hoàn thiện nội dung dự thảo Chương trình máy tính giá rẻ, trình Chính phủ trước ngày 31/10/2011.

Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, nhu cầu sử dụng máy tính cũng như khả năng chi trả của giáo viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác, từ đó xác định quy mô của Chương trình và lộ trình triển khai thực hiện.

Chương trình có thể triển khai nhiều giai đoạn. Trước mắt tập trung vào đối tượng giáo viên, học sinh, sinh viên. Ở giai đoạn tiếp theo, có thể mở rộng dần ra các đối tượng là công chức, viên chức, các hộ gia đình.

Về cấu hình máy tính, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng chi tiết cấu hình cũng như giá thành máy tính, đảm bảo máy tính có cấu hình đáp ứng tốt nhất nhu cầu giảng dạy, học tập và giải trí phù hợp với từng đối tượng sử dụng, đồng thời có giá phù hợp với khả năng chi trả. Ưu tiên sử dụng hệ điều hành và phần mềm ứng dụng là các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở, qua đó góp phần giảm giá thành và khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu và phát triển phần mềm mã nguồn mở.

Về tổ chức thực hiện, cần nghiên cứu cách thức triển khai sản xuất và cung cấp máy tính, trong đó lựa chọn doanh nghiệp sản xuất theo phương thức đấu thầu trong nước, ưu tiên doanh nghiệp Việt Nam, xem xét áp dụng phương thức hợp tác công tư. Cần xem xét lựa chọn và phân vùng khu vực để giao cho từng đơn vị thực hiện, có thể tổ chức thực hiện thí điểm để từ đó nhân rộng ra cả nước.

Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài chính và ngân sách cho chương trình cũng như chính sách hỗ trợ cho các đối tượng tham gia chương trình từ quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các nguồn vốn khác.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ khuyến khích và sẽ có chính sách hỗ trợ thích hợp đối với các tập đoàn, các doanh nghiệp công nghệ thông tin chủ động nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin giá rẻ phục vụ cộng đồng và xã hội.

Hiếu Nguyễn

Bài viết cùng chủ đề