Đảng ủy
00:08 NGÀY 17/08/2015
Cuộc thi “Hướng về cội nguồn”.
     THÀNH ỦY RẠCH GIÁ                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT NTT
                                                                Kiên Giang, ngày 18  tháng 12 năm 2012
Số   -KH/ĐU THPT NTT                                        
                       KẾ HOẠCH
   Tổ chức cuộc thi “Hướng về cội nguồn”
 
I. Mục đích - yêu cầu:
       - Cuộc thi “Hướng về cội nguồn” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ đảng viên, CNVC, cán bộ đoàn  và  học sinh nhân dịp kỷ niệm 83  năm ngày thành lập Đảng CSVN và 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM. Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua cuộc thi để giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, CNVC, đoàn viên, học sinh. Từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phát huy ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo của mỗi người trong công tác và học tập
      - Yêu cầu các Chi bộ, Đoàn trường, Chi đoàn giáo viên tổ chức triển khai, tuyên truyền, phát động cuộc thi sâu rộng đến từng cán bộ đảng viên, CNVC, cán bộ đoàn, học sinh … Cần chú trọng số lượng và chất lượng tham gia các vòng thi, không mang tính hình thức đối phó, kém hiệu quả.
 
II. Nội dung liên quan đến cuộc thi:
   1. Hình thức, thể lệ cuộc thi:
        - Thành lập 3 đội thi , mỗi đội gồm một chi bộ làm nồng cốt, cùng với 16 bí thư đoàn các chi đoàn và  một số đoàn viên giáo viên (có danh sách kèm theo).
        - Mỗi đội trải qua 4 vòng thi
 
   * Vòng 1:  Tự giới thiệu về đội
       - Thời gian cho phần giới thiệu này là 10 phút (nếu quá thời gian sẽ bị trừ điểm)
       - Các đội sẽ chọn một trong các hình thức: hò, vè, tiểu phẩm… để giới thiệu về đội (giới thiệu để người xem hiểu về thành phần cơ cấu của đội, thành viên của đội và ý nghĩa cuộc thi)
   
   * Vòng 2:  Trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm

       - Thời gian cho phần này là 10 phút.

       - Các đội cùng trả lời một bộ câu hỏi.
       - Số lượng tham gia phần thi này là 15 người (trong đó có 4- 5đảng viên, 3-4 đoàn viên giáo viên và 7- 8 Bí thư đoàn học sinh).
       -  Mỗi thành viên trong đội sẽ mang số thứ tự từ 1 đến 15 (tự đội sắp xếp) , người mang số thứ tự nào sẽ trả lời câu hỏi theo số thứ tự đó .
 
   * Vòng 3:  Trả lời 15 câu hỏi đúng, sai
       - Thời gian cho phần này là 10 phút.
       - Các đội cùng trả lời một bộ câu hỏi.
       - Số lượng tham gia phần thi này là 15 người (trong đó có 4- 5đảng viên, 3-4 đoàn viên giáo viên và 7- 8 Bí thư đoàn học sinh).
       -  Mỗi thành viên trong đội sẽ mang số thứ tự từ 1 đến 15 (tự đội sắp xếp), người mang số thứ tự nào sẽ trả lời câu hỏi theo số thứ tự đó)
   * Lưu ý :  Ở vòng hai và vòng ba, thành phần tham gia không trùng nhau, nghĩa là mỗi thành viên của đội chỉ tham gia một vòng.
   Nội dung tìm hiểu:
       -  Truyền thống lịch sử của Đảng cộng sản Việt nam, của Đoàn TNCSHCM.
       -  Các chuyên đề về học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.
       -  Một số vấn đề  về biển, đảo Việt Nam
 
   * Vòng 4 : Phần thi tài năng
 
       -  Thời gian cho phần này là 10 phút.
       -  Các đội sẽ chọn lựa các hình thức: ca, múa, kể chuyện, thuyết trình, kịch ngắn…hướng đến chủ đề : ngợi ca Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc Việt Nam
       -  Phần dự thi phải có từ 5 thành viên trở lên tham gia, có cả đảng viên, đoàn viên.
       - Sẽ cộng điểm khuyến khích cho các đội có sự đầu tư về trang phục, đạo cụ, có số đông thành viên tham gia.
 
   2. Thời gian tổ chức: Tối đêm cắm trại truyền thống của trường (dự kiến ngày 3/2/2013)
 
   3. Cơ cấu giải thưởng:
     A. Giải tập thể gồm:
       - 01 giải nhất:                                                         1.000.000đ
       - 01 giải nhì:                                                              800.000đ
       - 01 giải ba:                                                               600.000đ
     B/ Giải chuyên đề :
       - 01  Giải Phần thi giới thiệu ấn tượng:                          300.000đ
       - 01 Giải Phần thi Kiến thức:                                         300.000đ
       - 01  Giải Phần thi tài năng:                                          300.000đ
 
III.Tổ chức thực hiện:
       Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Hướng về cội nguồn”, đề nghị Chi ủy các chi bộ, BTV Đoàn trường, BCH Chi đoàn giáo viên tổ chức quán triệt mục đích - yêu cầu, tổ chức tuyên truyền, triển khai, lên kế hoạch thực hiên để cuộc thi đạt kết quả tốt./.
                                                                                                        TM ĐẢNG ỦY
*Nơi nhận:                                                                                          BÍ THƯ
- Thành ủy Rạch Giá, Đảng ủy Sở GD-ĐT (b/c);
- Các chi bộ;                                                                                        (Đã ký)
- Đoàn trường, chi đoàn giáo viên;
- Lưu.                                                                                      
                                                                                                 Nguyễn Xuân Phượng
 
 
Bài viết cùng chủ đề