Ngoại Ngữ
00:08 NGÀY 17/08/2015
TỔ NGOẠI NGỮ
       Tổ Ngoại Ngữ là một trong những tổ chuyên môn có thành tích tốt được đánh giá cao về công tác giảng dạy và tham gia phong trào của trường.
      Về nhân sự, tổ hiện có 15 giáo viên, trong đó có 1 giáo viên  đạt trình độ thạc sĩ, 13 giáo viên là cử nhân sư phạm tiếng anh và 1 giáo viên cao đẳng tiếng pháp, 3 giáo viên là Đảng viên, 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 8 giáo viên dạy giỏi cấp trường, nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và  đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.  Nhờ sự có mặt nhiều thế hệ, tổ kết hợp được sức trẻ, sự năng động cũng như bề dày kinh nghiệm của thầy cô lâu năm. Trong các năm học qua, các thành viên trong tổ đã có những đổi mới đáng kể về phương pháp giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đưa đến những biến chuyển tích cực về hiệu quả trong công tác giảng dạy. Tổ cũng đã tổ chức nhiều chuyên đề cho học sinh khối 10, khối 11 và khối 12. Bên cạnh đó, các thầy cô trong tổ cũng tham gia nhiệt tình các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, làm đồ dùng dạy học và các hoạt động khác của nhà trường.
THÔNG TIN GIÁO VIÊN TỔ
NGOẠI NGỮ
 

Họ và tên:

Võ Tấn Tài

Năm sinh:

27/07/1971

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

Nhiều giấy khen và bằng khen của Sở GD và ĐT

Chức vụ:

Tổ Trưởng chuyên môn

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1994

Số điện thoại:

0917888900

Địa chỉ email:

vtaikg@yahoo.com

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Ánh Thúy

Năm sinh:

01/01/1973

Học vị - học hàm:

Thạc sĩ

Danh hiệu:

Giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 lần là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen UBND Tỉnh, giấy khen Sở GD- KG.

Chức vụ:

Tổ phó tổ chuyên môn

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1995

Số điện thoại:

0918663360

Địa chỉ email:

ng.anhthuy@yahoo.com.vn

 

 

 

Họ và tên:

Đỗ Khái

Năm sinh:

14/03/1958

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

Giáo viên dạy giỏi cấp trường 1999-2002; cấp Tỉnh 1998 – 2004, Chiến sĩ thi đua (2003), Bằng khen UBND Tỉnh (1999- 2008), Giấy khen sở (2002-2009)

Chức vụ:

Giáo viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1987

Số điện thoại:

0919484060

Địa chỉ email:

orchiddo@live.com

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Hưởng

Năm sinh:

06/10/1963

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Giáo Viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1988

Số điện thoại:

0919915007

Địa chỉ email:

nguhuongkg@gmail.com

 

 

 

Họ và tên:

Trương Thị Thu Nga

Năm sinh:

20/04/1963

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Giáo Viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1990

Số điện thoại:

0916760172

Địa chỉ email:

thungakg@gmail.com

 

 

 

Họ và tên:

Lê Thị Dung

Năm sinh:

02/10/1972

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

Giáo Viên dạy giỏi cấp trường, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khenUBND Tỉnh, giấy khen SGD - ĐT

Chức vụ:

Giáo Viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1998

Số điện thoại:

0986211159

Địa chỉ email:

nhatnguyen1020@gmail.com

 

 

 

Họ và tên:

Trần Ngọc Lan

Năm sinh:

10/01/1970

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Giáo Viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1994

Số điện thoại:

0984627806

Địa chỉ email:

ngoclankien@gmail.com

 

 

 

Họ và tên:

Huỳnh Thị Diễm Trinh

Năm sinh:

15/04/1976

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Giáo Viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1998

Số điện thoại:

0917888994

Địa chỉ email:

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Thị Thảo

Năm sinh:

01/07/1974

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Giáo Viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1998

Số điện thoại:

0982212925

Địa chỉ email:

 

 

 

 

Họ và tên:

Lý Thị Kim Cúc

Năm sinh:

22/05/1970

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

Giáo Viên dạy giỏi (2001- 2004),Chiến sĩ thi đua (2004-2009), Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2006-2007), Bằng khen của UBND Tỉnh và giấy khen của Sở GD & ĐT, Chứng nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2014.

Chức vụ:

Giáo viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1994

Số điện thoại:

0917474098

Địa chỉ email:

 

 

 

 

Họ và tên:

Lê Minh Hồng Lam

Năm sinh:

09/10/1971

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Giáo Viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1995

Số điện thoại:

0909786649

Địa chỉ email:

leminhhonglamntt@gmail.com

 

 

 

Họ và tên:

Quan Thị Thanh Thúy

Năm sinh:

05/08/1975

Học vị - học hàm:

Cao Đẳng Sư Phạm

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Giáo Viên

Chuyên ngành:

Tiếng Pháp

Năm vào ngành:

1997

Số điện thoại:

01649749338

Địa chỉ email:

 

 

 

 

Họ và tên:

Dương Hồng Lan

Năm sinh:

12/02/1975

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

Giáo Viên dạy giỏi cấp Tỉnh, Bằng khen UBND Tỉnh , Chiến sĩ thi đua (3 lần)

Chức vụ:

Giáo Viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1998

Số điện thoại:

0985875178

Địa chỉ email:

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Lan Quỳnh

Năm sinh:

17/04/1972

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi, Bằng khen UBND Tỉnh

Chức vụ:

Giáo Viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

1994

Số điện thoại:

0947333543

Địa chỉ email:

lanquynhnttkg@email.com

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thùy Trang

Năm sinh:

06/10/1991

Học vị - học hàm:

Cử Nhân

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Giáo Viên

Chuyên ngành:

Tiếng Anh

Năm vào ngành:

2014

Số điện thoại:

01649544605

Địa chỉ email:

ntttrang327@gmail.com

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề