XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH, SAU KHI CÓ KẾT QUẢ THI TUYỂN TRƯỜNG HUỲNH MẪN ĐẠT. TRƯỜNG HỢP NẾU RỚT, MUỐN ĐĂNG KÝ THI VÀO TRƯỜNG NGUYỄN TRUNG TRỰC, THÌ PHỤ HUYNH SẼ ĐỢI TRƯỜNG HUỲNH TRẢ KẾT QUẢ VÀO NGÀY MAI 9/6/2023 VÀ CÁC EM QUAY TRỞ VỀ TRƯỜNG CẤP 2 (NƠI CÁC EM HỌC) SAU ĐÓ ĐĂNG KÝ VÀO TRƯỜNG NGUYỄN TRUNG TRỰC TIẾP TỤC NHẬN HỒ SƠ CHO ĐẾN 5H CHIỀU NGÀY 11/06/2023. TRÂN TRỌNG!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N5bo_8acpH9rsJusgDVoZzrAf62yE9wT/edit?usp=sharing&ouid=116700384328360871842&rtpof=true&sd=true