Tài liệu
00:08 NGÀY 17/08/2015
Hồ sơ sổ sách áp dụng cho năm học 2014 - 2015

Các biểu mẫu, hồ sơ sổ sách áp dụng cho năm học 2014 - 2015

1. Phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy: https://app.box.com/s/gzzq6h7ghdyaopmm4u5t

2. Mẫu sổ điểm cá nhân: https://app.box.com/s/rmwr3nznzt7w8oxfmdsc

3. Mẫu sổ dự giờ giáo viên: https://app.box.com/s/8odkigg3ykseqe4od4la

4. Mẫu kế hoạch hoạt động cá nhân: https://app.box.com/s/x3fkpvk1ze5q810v18lx

Lưu ý:  Quý thầy/cô nháy chuột vào các đường link để tải về!

Bài viết cùng chủ đề