giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Văn phòng
00:08 NGÀY 17/08/2015
GIỚI THIỆU TỔ VĂN PHÒNG

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
  TỔ VĂN PHÒNG NĂM 2014 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hồng

Năm sinh:

10-04-1961

Học vị - học hàm:

 

Danh hiệu:

Lao động tiên tiến

Chức vụ:

Tổ trưởng tổ VP

Chuyên ngành:

Thủ quỹ

Năm vào ngành:

1999

Số điện thoại:

01648790109

Địa chỉ email:

nthongntt@yahoo.com.vn

                                                                          

 

Họ và tên:

Nguyễn Quang Hợp

Năm sinh:

25-04-1961

Học vị - học hàm:

 

Danh hiệu:

Lao động tiên tiến

Chức vụ:

Nhân viên bảo vệ

Chuyên ngành:

 

Năm vào ngành:

2000

Số điện thoại:

0918788372

Địa chỉ email:

 

 

 

Họ và tên:

Lê Văn Gọn

Năm sinh:

1961

Học vị - học hàm:

 

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Nhân viên bảo vệ

Chuyên ngành:

 

Năm vào ngành:

1982

Số điện thoại:

0919827273

Địa chỉ email:

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Nhuần

Năm sinh:

15-05-1961

Học vị - học hàm:

 

Danh hiệu:

Lao động tiên tiến

Chức vụ:

Nhân viên phục vụ

Chuyên ngành:

 

Năm vào ngành:

2007

Số điện thoại:

 

Địa chỉ email:

 

 

 

Họ và tên:

Lê Thị Lệ

Năm sinh:

06-10-1964

Học vị - học hàm:

Trung cấp

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Nhân viên Văn phòng

Chuyên ngành:

Kế toán

Năm vào ngành:

2002

Số điện thoại:

 

Địa chỉ email:

 

 

 

Họ và tên:

Hà Thanh Thủy

Năm sinh:

17-12-1967

Học vị - học hàm:

Trung cấp

Danh hiệu:

Lao động tiên tiến

Chức vụ:

Nhân viên y tế

Chuyên ngành:

Điều dưỡng

Năm vào ngành:

2009

Số điện thoại:

0919913987

Địa chỉ email:

hathanhthuyntt@gmail.com.vn

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thu Thủy

Năm sinh:

20-11-1980

Học vị - học hàm:

Cao đẳng

Danh hiệu:

Lao động tiên tiến

Chức vụ:

Nhân viên Thư viện

Chuyên ngành:

Thư viện Thông tin

Năm vào ngành:

2006

Số điện thoại:

01245819909

Địa chỉ email:

thuytvntt@gmail.com

 

 

Họ và tên:

Võ Ngọc Thi

Năm sinh:

20-09-1981

Học vị - học hàm:

Cao đẳng

Danh hiệu:

 

Chức vụ:

Nhân viên Thiết bị

Chuyên ngành:

Công nghệ Thông tin

Năm vào ngành:

2002

Số điện thoại:

01203924170

Địa chỉ email:

thuytvntt@gmail.com

 

 

Họ và tên:

Ngô Thị Thúy Dinh

Năm sinh:

04-06-1981

Học vị - học hàm:

Trung cấp

Danh hiệu:

Lao động tiên tiến

Chức vụ:

Nhân viên Văn thư

Chuyên ngành:

Văn thư

Năm vào ngành:

2009

Số điện thoại:

01668681470

Địa chỉ email:

thuydinhntt@gmail.com

 

 

Họ và tên:

Lê Quốc Anh

Năm sinh:

11-10-1985

Học vị - học hàm:

Trung cấp

Danh hiệu:

Lao động tiên tiến

Chức vụ:

TP. tổ Văn phòng

Chuyên ngành:

Kế toán

Năm vào ngành:

2009

Số điện thoại:

0946508283

Địa chỉ email:

Lequocanh9923@gmail.com


Bài viết cùng chủ đề