Tin Trường
00:08 NGÀY 17/08/2015
Hình ảnh Lễ KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI VÀ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013 - 2014

      Sáng thứ 2 (20/01/2014) tại sân trường THPT Nguyễn Trung Trực đã diễn ra Lễ KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI và SƠ KẾT HỌC KỲ 1 - Năm học 2013 - 2014. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại Lễ Khen thưởng.

Bài viết cùng chủ đề