Đoàn thanh niên
00:08 NGÀY 17/08/2015
KẾ HOẠCH "HƯỚNG TỚI MÙA THI"

 

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực               Rạch Giá, ngày 15 tháng 01 năm 2013

                           ****

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO “HƯỚNG TỚI MÙA THI”

         

          - Thực hiện chương trình hành động của Đoàn trường đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kì 2012-2013 ngày 30 tháng 9 năm 2012;

          - Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Đoàn trường,

          Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào “Hướng tới mùa thi” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Tạo dựng phong trào thi đua học tập vì ngày mai lập nghiệp cho học sinh toàn trường.

          - Góp phần khảo sát, đánh giá năng lực của học sinh, đặc biệt là học sinh khối 12, trong việc vận dụng kiến thức vào giải quyết các đề thi tương đương với đề thi đại học.

          - Phong trào phải thiết thực với nâng cao kĩ năng, trình độ của học sinh, phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

          - Các tổ chức, bộ phận phải có sự phối hợp tốt; các cá nhân được phân công nhiệm vụ phải nhiệt tình và nghiệm túc thực hiện công việc.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

          Là học sinh toàn trường, chú trọng vào đối tượng là học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp và Đại học.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

          Học sinh được cung cấp đề thi ở các môn (tập trung vào các bộ môn thi tốt nghiệp và Đại học) tương đương với đề thi Đại học. Học sinh tham gia giải đề thi trên tình thần tự giác, tự nguyện.

2. Hình thức

          - Các đề thi sẽ được thông báo rộng rãi cho học sinh toàn trường vào giờ sinh hoạt đầu tuần, được niêm yết ở bảng tin và đăng tải trên website của trường để học sinh tiện theo dõi.

          - Học sinh tham gia giải đề thi vào giấy thi (theo mẫu giấy thi Đại học), sau khi giải xong, học sinh điền các thông tin cần thiết vào giấy thi và nộp về Văn phòng Đoàn trường trước ngày thứ Năm hàng tuần.

          - Đoàn trường sẽ nhờ Quý thầy, Cô giáo các bộ môn chấm điểm cho các bài gửi về theo nguyên tắc: Chấm 10 bài thi gửi về sớm nhất để lựa ra các bài đạt yêu cầu (theo tiêu chuẩn của Tổ bộ môn đề ra) để Đoàn trường tổng hợp và trao phần thưởng cho những học sinh có bài giải tốt. Trong trường hợp 10 bài gửi nhanh nhất không có bài đạt yêu cầu thì sẽ tiến hành khảo sát 10 bài tiếp theo.

          - Đáp án của đề thi sẽ được công bố, niêm yết ở bảng tin và đăng tải trên website của trường vào đầu tuần kế tiếp để học sinh đối chiếu, theo dõi.

IV. TỔ CHỨC PHỐI HỢP VÀ GIỚI HẠN BỘ MÔN

1. Tổ chức phối hợp

          Là sự phối hợp giữa Đoàn trường với các Tổ chuyên môn cùng quý Thầy, Cô có tinh thần nhiệt tình, tâm huyết với học sinh.

2. Giới hạn bộ môn

          Tập trung vào các môn thi tốt nghiệp và Đại học: Văn, Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ, Sử, Địa, Sinh học.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

          - Kế hoạch sẽ bắt đầu thực hiện vào ngày thứ Hai, 21/01/2013 với bộ môn Toán học.

          - Từ các tuần tiếp theo sẽ đồng loạt thực hiện ở tất cả các bộ môn nêu trên.

          - Nếu kế hoạch thực hiện có hiệu quả thi sẽ thực hiện đến hết năm học.

VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Hình thức khen thưởng

          Các học sinh có bài giải đạt yêu cầu sẽ được tuyên dương trong giờ sinh hoạt đầu tuần và nhận được một phần quà của Đoàn trường.

2. Kinh phí thực hiện

          - Giấy làm bài: Đề nghị Ban Giám hiệu hỗ trợ.

          - Phần thưởng: Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Đoàn trường và xin thêm sự hỗ trợ của Ban đại diện Cha mẹ học sinh của nhà trường (khi có yêu cầu).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lập kế hoạch, gửi thư ngỏ đến các Tổ bộ môn, lập dự trù kinh phí và xử lí các vấn đề phát sinh: đ/c Lê Huy Thơ.

2. Nhận các bài làm của học sinh, thống kê số lượng và gửi bài cho Quý Thầy, Cô giám khảo: đ/c Trần Văn Tư.

3. Nhận kết quả từ Giám khảo, lên danh sách các bài làm đạt yêu cầu và số lượng phần thưởng: đ/c Huỳnh Thị Kim Thoa.

4. Chuẩn bị phần thưởng, quyết toán hóa đơn, chứng từ: đ/c Nguyễn Thị Lý.

 

          Trên đây là kế hoạch “Hướng tới mùa thi” của Đoàn trường. Với mục tiêu nâng cao chất lượng học tập, nâng cao kết quả thi vào các trường Đại học, Cao đẳng của học sinh, Ban Chấp hành Đoàn trường kính mong các cơ quan lãnh đạo, các tổ chức, bộ phận, các Tổ bộ môn cùng Quý Thầy, Cô giáo trong nhà trường phê duyệt, quan tâm phối hợp, giúp đỡ để kế hoạch này đi vào thực hiện có hiệu quả cao. Ban Chấp hành Đoàn trường yêu cầu các đồng chí được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện công việc của mình.

 

PHÊ DUYỆT CỦA ĐẢNG ỦY            Ý KIẾN BGH                   TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

        Đã kí                                         Đã kí                                   Bí thư

                                                                                              Lê Huy Thơ

Bài viết cùng chủ đề