Tin Trường
00:08 NGÀY 17/08/2015
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (NĂM HỌC 2014 - 2015)
 
 
      Sở GD & ĐT Kiên Giang                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Nguyễn Trung Trực                                     Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
     -----------------------------                                             --------------------------------------
         Số: 14/TB.VP–2014                                                          Kiên Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2014
 
THÔNG BÁO
(V/v đăng ký Tuyển thẳng hoặc dự thi Tuyển sinh vào lớp 10
 năm học 2014–2015)

        - Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT  ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
         - Căn cứ vào Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên;
        - Căn cứ vào Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
         - Căn cứ Kế hoạch số 449/KH-SGDĐT ngày 14/4/2014 về Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2014–2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang; Căn cứ Công văn số 563/SGDĐT-KT&KĐCLGD ngày 12/5/2014Về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015;
Nay Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực thông báo như  sau:
 
1/- Đối tượng:
       Đã tốt nghiệp trung học cơsở;Độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi (sinh từ năm 1997 đến năm 1999).
 
2/- Hồ sơ:
a). Đơn xin dự tuyển theo mẫu của trường có dán hình 3x4 (Túi hồ sơ và mẫu đơn phát hành tại trường từ ngày 26/5/2014);
b). Học bạTrung học cơ sở (bản chính);
c). Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao) Phải có ngày, tháng và năm sinh; nơi sinh phải cóxã,huyện, tỉnh;
d). Bằng tốt nghiệp trung học cơsở(bản sao hoặc bản chứng thực) hoặc giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THCS năm 2014 do trường cấp;
đ). Các loại giấy chứng nhận đểđược hưởng chếđộưu tiên, cộng điểm khuyến khích, tuyển thẳng docơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
e). Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước: Phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cưtrú vào đơn xin dự tuyển về việc học sinh dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân;
g). Hai tấm ảnh 3x4 (mặt sau có ghi rõ họvà tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và trường THCS);
h). Bản phô tô hộ khẩu thường trú (Không phải chứng thực).
 
3/-Thời gian np hsơ:
Thời gian nộp hồ sơ tại văn phòng nhà trường gồm 02 đợt: Đợt I từ ngày 26/5/2014 đến ngày30/5/2014; Đợt II từ ngày 05/6/2014 đến hết ngày 12/6/2014.
 
4/-Môn thi và thời gian thi:
      4.1/ Dành cho học sinh thi vào 4 lớp chuyên (Toán, Hóa, Văn và Tiếng anh):
+ Học sinh thi viết 4 môn:  3 môn chung là Văn (120 phút), Toán (120 phút), Tiếng Anh (60 phút) và 1 môn chuyên trong số các môn Văn (150 phút), Toán (150 phút), Hóa (120 phút), Tiếng anh (120 phút);
+ Thời gian thi tuyển:   Ngày 20, 21, 22/6/2014;
+ Lưu ý: Nếu học sinh không trúng tuyển vào lớp chuyên của Trường thì cần phải ghi nguyện vọng 2 là lớp không chuyên của trường và nguyện vọng 3 (nếu có);    
      4.2/ Dành cho học sinh thi vào các lớp không chuyên:
+ Học sinh thi viết 3 môn là Văn (120 phút), Toán (120 phút), Tiếng Anh (60 phút);
+ Thời gian thi tuyển: Ngày 20, 21, 22/6/2014;
      4.3/ Thời gian tập trung học sinh và lịch thi:
 
Ngày tập trung HS và ngày thi
Buổi
Nội dung công việc và môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ tập trung HS
và giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
Thứ Năm
19/6/2014
Chiều
Tập trung học sinh tại phòng thi (HS không được vắng)
 
15 giờ
 
Thứ Sáu
20/6/2014
Sáng
Văn
120 phút
07 giờ 45
07 giờ 50
Chiều
Tiếng Anh
60 phút
13 giờ 45
13 giờ 50
Thứ Bảy
21/6/2014
Sáng
Toán
120 phút
07 giờ 45
07 giờ 50
Chủ nhật
22/6/2014
Sáng
(môn chuyên)
Toán, Văn
150 phút
07 giờ 45
07 giờ 50
Hoá, Tiếng Anh
120 phút
 
 
5/-Tuyển thẳng:
      5.1/ Tuyển thẳng vào các lớp chuyên:
Những học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2013-2014 được tuyển thẳng vào các lớp chuyên của Trường với điều kiện: Học sinh có hộ khẩu thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang; Xếp loại cuối năm ở các lớp 6, 7, 8, 9 cấp THCS về hạnh kiểm là loại tốt, về học lực là loại giỏi; Xếp loại tốt nghiệp THCS là loại giỏi; Có môn thi đạt học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2013-2014 phải cùng với môn xin tuyển thẳng;
      5.2/ Tuyển thẳng vào các lớp không chuyên:
Những học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2013-2014, hoặc học sinh trường phổ thông DTNT huyện đã tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào các lớp không chuyên của trường THPT Nguyễn Trung Trực.
 
6/- Đăng ký nguyện vọng:
- Học sinh đăng ký dự thi vào 4 lớp chuyên của trường THPT Nguyễn Trung Trực (Toán, Hóa, Văn và Tiếng anh) có 3 nguyện vọng: NV1 vào lớp chuyên của trường THPT Nguyễn Trung Trực, NV2 vào lớp không chuyên trường THPT Nguyễn Trung Trực; NV3  vào một trường THPT khác trong tỉnh;
- Học sinh đăng ký dự thi vào các lớp không chuyên của trường Nguyễn Trung Trực có 2 nguyện vọng: NV1 vào lớp không chuyên của trường THPT Nguyễn Trung Trực, NV2  vào một trường THPT khác trong Tỉnh.
 
7/- Nguyên tắc tuyển sinh:
Theo nguyện vọng có đăng ký (nếu HS không ghi nguyện vọng thì không xét) lấy theo thứ tự từ trên xuống, trúng tuyển nguyện vọng nào trước thì không được xét nguyện vọng tiếp theo.
 
8/-Chỉ tiêu Tuyển sinh:  620 học sinh, trong đó có 140 học sinh 4 lớp chuyên.
           Mọi thắc mắc hoặc muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ với văn phòng trường THPT Nguyễn Trung Trực, điện thoại số: 077. 3863519 - 077. 3870490.
 
                                                                                               
                                                                                                                                Hiệu trưởng
 
                                                                                                                      Trương Bá Viện (đã ký)
 
Nháy vào đây để tải Thông báo: https://app.box.com/s/pdw6ezjzz17a683wepso

 

Bài viết cùng chủ đề