Tin Trường
00:10 NGÀY 31/10/2016
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC SINH
Chiều ngày 22/10/2016 tại phòng 48 Trường THPT Nguyễn Trung Trực đã tổ chức Hội nghị báo cáo dự án nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017.

 Tham dự Hội nghị có: ThS. Nguyễn Xuân Phượng- Hiệu trưởng, 09 cán bộ, giáo viên – Hội đồng thẩm định dự án khoa học, cùng giáo viên hướng dẫn khoa học và các em học sinh là tác giả của các dự án khoa học.

    Nghiên cứu khoa học của  học sinh là hoạt động trí tuệ giúp học sinh vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và trong thực tiễn, trong đó học sinh bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, bước đầu góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn kiến thức của mình.
       Hội đồng thẩm định trường đã nhận được 22 báo cáo dự án khoa học kỹ thuật. Theo nhận xét của Hội đồng thẩm định, các dự án  đều có ý tưởng sáng tạo, gần gũi thực tế và tính ứng dụng cao.
      Khởi động từ giữa tháng 6/2016, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học đã được các tổ chuyên môn, thầy cô giáo triển khai đến học sinh, tạo ra “luồng sinh khí nghiên cứu khoa học”  trong nhà trường, có sức lan tỏa đến phụ huynh học sinh, có những dự án khoa học, cha mẹ của các em là người đồng hướng dẫn . Hội đồng đã chọn 06 dự án có tính khả thi dự thi Nghiên cứu khoa học do Sở GD và ĐT tổ chức vào tháng 12 năm 2016.                              

Một vài hình ảnh về Hội nghị:

 

Bài viết cùng chủ đề