Tin Giáo dục
00:08 NGÀY 17/08/2015
Danh sách Mã Đăng nhập của các thí sinh đăng kí tại trường THPT Nguyễn Trung Trực

Mã đăng nhập của các thí sinh thi THPT Quốc Gia (bao gồm cả thí sinh tự do). Cần phải có Microsoft Excel 2003 (.xls) trở lên hoặc dùng Acrobat Reader (.pdf) để đọc 1 trong 2 file sau:

File Excel: https://drive.google.com/file/d/0Bzirg9TrKJr2OUdjanoxSGMybzQ/view?usp=sharing

File PDF: https://drive.google.com/file/d/0Bzirg9TrKJr2VU91LXVDOUNKZTQ/view?usp=sharing

Bài viết cùng chủ đề