giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Đoàn thanh niên
00:08 NGÀY 17/08/2015
LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2014 - 2015
     ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
   BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực
                                                                                 Rạch Giá ngày 22 tháng 9 năm 2014
 
LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG  ĐOÀN TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2014 – 2015
 
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Về thời gian trực
- Buổi sáng: Cán bộ được phân công trực có mặt tại trường trước 7 giờ 00 phút và không về trước 10 giờ 45 phút.
- Buổi chiều: Cán bộ được phân công trực có mặt tại trường trước 14 giờ 00 phút và không về trước 16 giờ 45 phút.
2. Công việc trong thời gian trực
- Thực hiện các công việc của công tác Đoàn.
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, xử lý và báo cáo việc thực hiện nội quy nề nếp của học sinh.
- Thực hiện các công việc phát sinh trong thời gian trực.
- Ghi rõ những nội dung công việc đã thực hiện và chưa thực hiện vào sổ trực để bàn giao cho người trực tiếp theo.
- Trong trường hợp có công việc đột xuất, nghỉ trực thì phải có lý do chính đáng và tự bố trí người trực thay.
- Trong quá trình trực phải có trách nhiệm bảo quản tài sản và giữ gìn vệ sinh chung. Thực hiện tiết kiệm điện và giấy in, chỉ sử dụng các vật dụng, phương tiện của Đoàn trường cho các công việc, nghiệp vụ của Đoàn.
          Trên đây là những quy định khi trực văn phòng Đoàn. Yêu cầu các đồng chí được phân công nghiêm chỉnh thực hiện.
II. LỊCH TRỰC CỤ THỂ
BUỔI
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
 
SÁNG
DŨNG
VIỆT
HẰNG
VIỆT
HẰNG
HẰNG
VIỆT
DŨNG
VIỆT
HẰNG
 
 
 
CHIỀU
DŨNG
HẰNG
VIỆT

DŨNG

DŨNG

DŨNG

 
                                                                                                                                                                    
Bài viết cùng chủ đề