giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Giới thiệu sách mới
00:08 NGÀY 17/08/2015
KẾ HOẠCH THÁNG 1

KẾ HOẠCHHOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN THƯ VIỆN

THÁNG 01.2015

NỘI DUNG

NGÀY THỰC HIỆN

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

- Phục vụ bạn đọc theo lịch;

- Bảo quản 2 máy tính phục vụ cho GV

- Hoàn thiện hồ sơ thư viện, chuẩn bị cho kế hoạch kiểm kê hàng năm.

- Bổ sung, xử lý kĩ thuật tài liệu mới nhập vào thư viện (nếu có);

- Kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị, sách giáo khoa, …

- Vệ sinh, sắp xếp kho sách, giá sách thư viện;

- Báo cáo kết quả hoạt động của TV trong HKI.

- Tuyên truyền giới thiệu sách tháng 01, 02

- Có kế hoạch công tác thư viện trong HKII, để có định hướng cho TV hoạt động tốt hơn.

-Kiểm tra và bảo quản thiết bị, sách, báo, ...của thư viện trước khi nghỉ tết nguyên đán.

 

 

Từ 01/01 dến 31/01

CBTV :

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

                                                                                Rạch Giá, ngày  02 tháng 01 năm 2015      

    Ý kiến của BGH                                                                 Người lập kế hoạch

Bài viết cùng chủ đề