Văn bản mới
00:08 NGÀY 17/08/2015
Thông tư Liên tịch số 175/2011 về tạm hoãn gọi nhập ngũ
Thông tư Liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình
Bài viết cùng chủ đề