giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Nội qui thư viện
00:08 NGÀY 17/08/2015
MƯỢN SÁCH GIÁO KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

˜&™

 

ĐƠN XIN MƯỢN SÁCH

 

Kính gửi:    BGH trường THPT Nguyễn Trung Trực

                   Cán bộ quản lý Thư viện trường

Em tên :      ..............................................................................

                   Là học sinh lớp : …………

          Hôm nay em làm đơn này mong BGH và cô quản lý thư viện cho em mượn một số SGK như sau :

                    1/ ……………………………       8/ ……………………….

                   2/ ……………………………       9/ ……………………….   

                   3/ ……………………………       10/ ……………………….

                   4/ ……………………………       11/ ……………………….

                   5/ ……………………………       12/ ……………………….

                   6/ ……………………………       13/ ……………………….

                   7/ ……………………………       14/ ……………………….

 

          Vì lí do :  ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

          Em hứa sẽ giữ gìn cẩn thận và hoàn trả lại thư viện đầy đủ vào cuối năm học.

                                                         

 

                                                                        Rạch Giá, ngày     tháng      năm 2014

          Xác nhận của GVCN                                              Người làm đơn

 

 

 

 

           SỞ GD - Đ T KIÊN GIANG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Trường THPT Nguyễn Trung Trực                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

V/v Thư viện cho mượn sách giáo khoa năm học 2014 – 2015

 

          Kính gửi: - BGH trường THPT Nguyễn Trung Trực

                         - Giáo viên chủ nhiệm khối 10 và 11 (Năm học 2014 – 2015)

 

Nhằm đảm bảo cho HS có đủ sách giáo khoa để học. Nay phòng TV gửi thông báo đến Quý thầy (cô) chủ nhiệm khối 10 và khối 11 V/v Thư viện cho mượn sách giáo khoa năm học 2014 – 2015 cho những HS có hoàn cảnh khó khăn và là con (em) của gia đình có công với CM, TBLS, …. Mong Quý thầy (cô) thông báo đến HS để các em thuận tiện cho việc học.

Phòng TV xin chân thành cảm ơn!

 

Phòng thư viện

 

 

 

 

 

 

 

               

                  

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề