Văn bản mới
00:08 NGÀY 17/08/2015
Thông tư Liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT về tạm hoãn gọi nhập ngũ
Thông tư Liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013 của Bộ Quốc phòng và Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung mol65t số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 về tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình
Bài viết cùng chủ đề